We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
27
MAR

Noson Blasu Cwrw / Beer Tasting Night

19:30
22:00
Menter Iaith Fflint a Wrecsam
Event organized by Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Dewch draw i Dafarndy'r Wyddgrug (Mold Alehouse) ar nos Fawrth 27ain o Fawrth am noson o flasu cwrw, cymdeithasu a mwynhau cynnyrch lleol, ffres a ddarperir gan The Olive Tree, Yr Wyddgrug.

£10 yw pris tocyn, sydd yn cynnwys bwrdd paled (4 cwrw + 1 seidr), bwffe a sgwrs ddifyr gyda Gareth - perchennog y Tafarndy ac arbenigwr ar gwrw go iawn! Cyfle gwych i ddysgu mwy am y grefft o gynhyrchu cwrw ac i flasu cwrw a gynhyrchir ym mragdai gorau Gogledd-ddwyrain Cymru.

Cynhelir y noson hon yn ddwyieithog, ac felly estynnir croeso cynnes i ddysgwyr a'r di-gymraeg.

_________________________________________________

You are warmly invited to Mold Alehouse on Tuesday 27th March to an evening of beer tasting, socialising and enjoying fresh, local produce brought to you by The Olive Tree, Mold.

Tickets are £10, which includes a pallet board (4 ales + 1 scrumpy cider), a buffet and an interesting and informal chat with Gareth - the alehouse owner and real ale enthusiast! This is a great opportunity to discover more about the art of producing real ale and to sample beer produced in some of North-east Wales' best breweries.

This evening will be held bilingually; a warm welcome to Welsh learners and non-Welsh speakers.

Opsiynau figan/llysieuol ar gael / Vegan/vegetarian options avalilable.

***BWCIO LLE YN HANFODOL / BOOKING ESSENTIAL***
***LLEFYDD CYFYNGEDIG / LIMITED SPACES***
18+

Cysylltwch â / Contact:
morgan@menterfflintwrecsam.cymru
neu/or:
Menter Iaith Fflint a Wrecsam: 01352 744040