We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
16
NOV

Seminārs par Nomas uzskaiti atbilstoši IFRS 16 standartam

09:30
14:30
PwC's Academy Latvija
Event organized by PwC's Academy Latvija

Get Directions

Category

2016. gada janvārī tika publicēts un ar 2019. gadu stāsies spēkā jauns Starptautiskais finanšu pārskatu standarts par Nomas uzskaiti. Šis sen gaidītais standarts, kura izstrāde prasīja teju desmit gadus, ievieš kardinālas izmaiņas nomas uzskaites principos nomniekam, faktiski vienādojot finanšu un operatīvās nomas uzskaiti.
Lai uzņēmumiem būtu iespēja laicīgi sagatavoties standarta ieviešanai, piedāvājam apmeklēt mācības par Nomas uzskaiti, atbilstoši IFRS 16 (IFRS16 Leasing) š.g. 16. novembrī. Programmas ietvaros iepazīstināsim ar jaunā standarta pamatprincipiem, kas attiecināmi gan uz nomniekiem, gan uz iznomātājiem.

Pasākuma programma:
- Nomas darījuma identificēšana, tai skaitā IFRS 16 darbības joma, nomas definīcija, vienā līgumā ietverto dažādo nomas objektu sadalīšana, nomas darījuma periods;
- Nomas uzskaite iznomātājam ar piemēriem;
- Nomas uzskaite nomniekam ar piemēriem;
- Nomas ar atpakaļpirkumu darījumu uzskaite ar piemēriem;
- Pārejas noteikumi uz jauno standartu;
- Informācijas atklāšanas prasības;
- Salīdzinājums starp šobrīd spēkā esošo regulējumu un jauno standartu.