We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
08
JUN

Konkurs Literacki „Jak Rozumiem Słowo Ojczyzna”

16:30
17:30
Morąski Dom Kultury
Event organized by Morąski Dom Kultury

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

REGULAMIN

KONKURSU LITERACKIEGO „JAK ROZUMIEM SŁOWO OJCZYZNA”

Z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Morąski Dom Kultury

zaprasza uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe do udziału w konkursie na małą formę literacką.

Celem konkursu jest:
• integracja pokoleniowa w uczczeniu jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
• kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej
• rozwijanie uzdolnień literackich, kreatywności, wyobraźni
• zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką patriotyczną
• wyłonienie najlepszych prac literackich promujących ideę patriotyzmu

Zasady uczestnictwa:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy literackiej o tematyce:

• Uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych – forma: wiersz o moim kraju

• Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - „Moje miejsce na ziemi” (forma: wiersz, proza lub pamiętnik)

• Dorośli – „Mój dom – moja Ojczyzna” (forma: wiersz, proza lub pamiętnik)

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.
Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę: o objętości nie większej niż 4 strony maszynopisu na jeden z zaproponowanych tematów w formie papierowego wydruku na kartce A4 (czcionka – 12).
Prace należy opatrzyć godłem (czyli wybranym słowem, pseudonimem, które utajni dane osobowe). Do pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem (takim samym jak na pracy) zapis elektroniczny tekstów na płycie CD lub pendrive oraz metryczkę autora, która powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania, nr telefonu, nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, kilka słów o autorze oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (załącznik).

Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury z uwzględnieniem następujących kryteriów:
- ujęcie tematu
- poprawność językowa i stylistyczna
- pomysłowość i oryginalność treści
- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna
- walory artystyczne pracy

Prace należy składać do 18.05.2018 r. na adres Organizatora: Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08.06.2018 r. o godz. 16.30 w sali na poddaszu.
Autorzy wszystkich prac otrzymają dyplomy. Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.
Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich, którym bliska jest Polska oraz regionalna historia i tradycja.


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości