We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
15
MAY

Brecwast Mawr - Big Brekkie

08:00
10:00
Morlan
Event organized by Morlan

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Eisiau newid y byd dros frecwast? Dewch i gael llond eich bol yn ein Brecwast Mawr! Byddwn yn gweini brecwast blasus, ac yn codi arian i helpu dileu tlodi a gwaredu anghyfiawnder ar draws y byd.

Talwch beth gallwch chi am y brecwast - bydd y cyfan yn mynd tuag at waith Cymorth Cristnogol.

Trefnir fel rhan o raglen Morlan ac fel rhan o weithgareddau'r grwp Cymorth Cristnogol lleol yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol.

Want to change the world over breakfast? Then come and fill up at our Big Brekkie! We’ll be serving up a delicious breakfast, and raising money to help fight poverty and injustice worldwide.

Pay what you can for the breakfast - all the money will go towards Christian Aid.

Organised by Morlan as part of the activities of the local Christian Aid group during Christian Aid week.

Venue

Morlan