We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
11
APR

Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego w cerkwi w Gródku

17:30
19:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Zapraszamy na kolejny wykład w ramach cyklu De Vita Operis.
Tym razem spotkanie odbędzie się wyjątkowo w środę 11 kwietnia.

Adam Stalony-Dobrzański (1904-1985) to jeden z czołowych polskich witrażystów 2 poł. XX wieku. Jest autorem około 350 kompozycji witrażowych do 27 świątyń chrześcijańskich na terenie całej Polski. Jako artysta prawosławny z Krakowa, we współpracy z Jerzym Nowosielskim przyczynił się do odnowienia polskiej sztuki cerkiewnej oraz renesansu bizantyńsko-ruskiej ikonografii. Odkrywając wschodniochrześcijańską tradycję ikony połączył ją z zachodnioeuropejskim dziedzictwem sztuki witrażu – wprowadzając przeszklenia okienne do wnętrz cerkwi – po raz pierwszy w kręgu sztuki prawosławnej tak bezpośrednio nawiązujące do wschodniej tradycji ikonograficznej. W latach 1953-1969 na zlecenie ks. Włodzimierza Doroszkiewicza zrealizował zespół witraży dla cerkwi prawosławnej pw. Narodzenia NMP w Gródku na Podlasiu. W materii szkła i ołowiu ukazał wizerunek Matki Bożej Włodzimierskiej, Siły Niebieskie - Arche i Dynamis czy też Sobór Siedemdziesięciu Apostołów. Witraże te, wpisując się w program ikonograficzny wystroju cerkwi, rozszerzają i ubogacają tradycję sztuki prawosławnej. Przekazują jednocześnie doświadczenie zetknięcia się misterium światła sztuki sakralnej chrześcijańskiego Zachodu i Wschodu – spotkania jasności przenikającej witraże gotyckich katedr z tajemnicą światła ikony.

Mgr Anna Siemieniec – historyk sztuki, od 2015 roku doktorantka na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego uczestnicząca w seminarium doktoranckim Komisji Speculum Byzantinum. Rozprawę doktorską na temat twórczości witrażowej Adma Stalony-Dobrzańskiego pisze pod opieką naukową ks. bp. prof. Michała Janochy. Należy do Stowarzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona.