We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
18
APR

Přednáška "Záchrana areálu kostela ve Svatoboru" - J. Vyčichlo

19:00
20:30

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Přednáška Jaroslava Vyčichla "Záchrana areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru" - 18. 4. 2018 od 19:00

V malebné a tajemné krajině Doupovských hor se ukrývá hodnotný areál barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie od významného českého architekta Františka Maxmiliána Kaňky z let 1731-1736 s farou a novým hřbitovem. Monumentální kostel v částečně zaniklé vsi Svatobor (Zwetbau), jeden ze dvou posledních stojících na někdejším území Vojenského újezdu Hradiště a zároveň jeden z největších na Karlovarsku, byl v minulosti značně zdevastován a nyní se nachází v havarijním stavu. Bez potřebných stavebních zásahů a rekonstrukčních prací hrozí objektu do několika let celkové zřícení. Proto se areálu kostela ujal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska a ve spolupráci s obcí Doupovské Hradiště se snaží o jeho celkovou záchranu.

Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska se zabývá mapováním, dokumentací, obnovou, ochranou a propagací památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje. Hlavní oblastí zájmu spolku jsou nejzapomenutější a nejopomíjenější památkové objekty a památky ztracené či zaniklé. Cílem je přivést člověka zpět do krajiny domova, vytvořit vztah k místu a kulturní krajinu znovu oživit.

Hlavní prostředky k naplnění cílů spolku tvoří výzkumná činnost v podobě mapování a terénní dokumentace památek, studium pramenů a zpracování historie objektů, tvorba popisů a soupisů památek, fyzická obnova poškozených, ohrožených či zaniklých památek a kulturní krajiny, jejich údržba a další ochrana a vzdělávací, informační a publikační činnost v oblasti památkové péče. Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska spolupracuje při realizaci cílů s obcemi, organizacemi, dalšími spolky, vlastníky a dalšími subjekty působícími v oblasti památkové péče a ochrany krajiny.

Jaroslav Vyčichlo (*1984) - předseda Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska a autor regionální internetové topografické encyklopedie Karlovarského kraje Památky a příroda Karlovarska.

Více na:
http://dokumentacepamatek.cz/
http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/