We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
24
MAR

Jessika Khazrik - Mount Mound Refuse

20:00
21:00
Kem
Event organized by Kem

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

(English version below)

♦ Kem Care zaprasza na performance poezji i dźwięku Jessiki Khazrik, pt. "Mount Mound Refuse". Ta praca to wielojęzyczna poezja badająca zetknięcia ciała i globalnej gospodarki poprzez wspomnienia toksyczności, nastoletniej miłości, black metalu i obliczeniowych połączeń.

Akcja wiersza umiejscowiona jest na lesistym skraju żwirowni w sąsiedztwie domu autorki, gdzie wyrzucano, a następnie zakopywano toksyczne odpady. Podejmuje temat destrukcji środowiska naturalnego i obietnic związanych z czasem powojennej rekonstrukcji, realizowanej poprzez rewitalizację miast i rozwój internetu. Niewidoczne zwierzęta, kilka zaimków, przyjaciele i kochankowie znani jako R__O i Mały Podpalacz przemierzają przestrzenno-lingwistyczne place budowy, odgrzebując historię przyjemności, zysków i odpadów. Młodzi kochankowie przypadkowo znajdują się na tym samym obszarze trującej wymiany, która jest w sekrecie legitymizowana przez dominująca dynamikę globalnej polityki i lokalnych służb porządkowych.

W tej literackiej i dźwiękowej pracy, pisanej jednocześnie po arabsku, angielsku i włosku, języki stają się materialnym świadkiem tłumaczenia, pożądania i miejsca. Symbole wzorów chemicznych napotykane w lesie stają się wersami poezji. Instalacja dźwiękowa która zostanie zaprezentowana na żywo, składa się z nagrań terenowych zarejestrowanych w 2017 roku na miejscu i w sieci, a także zbioru dźwięków, które artystka nagrywała między 13 a 16 rokiem życia.

Jessika Khazrik (ur. 1991) to artystka i pisarka mieszkająca i pracująca w Bejrucie. Jej niedyscyplinarne praktyki sięgają od technoperformansu i kompozycji po historię nauki. Uzyskała licencjat z lingwistyki i teatrologii na Uniwersytecie Libańskim oraz tytuł magistra sztuki, kultury i technologii na MIT, gdzie została uhonorowana Nagrodą im. Ady Lovelace. W latach 2012-2014 była stypendystką Home Workspace Program w Ashkal Alwan oraz rezydentką w La Non Maison (Francja, 2015) i Marra.tein (Liban, 2016). Jej prace pokazywano m.in. na wysypisku Normandy, w Stanford Research Institute, Arab Image Foundation, Beirut Art Center, Sursock Museum, LUMA Foundation, ICA Boston, Center of Documentary Arts and Research na UC Santa Cruz, LACE, w jej domu, internecie oraz w Theater der Welt. Eseje i wiersze Khazrik były publikowane w „Bidayat Journal”, „Kohl Journal”, „The Funambulist”, „Almodon” i „Ibraaz”, a także w antologiach. Często współpracuje z innymi twórcami i kolektywami jako performerka, badaczka i pisarka. Działa również jako Society of False Witnesses.


ENG

♦ Kem Care presents a sound and poetry performance by Jessika Khazrik. "Mount Mound Refuse" began as a multi-lingual poem exploring encounters of the body and the global economy through memories of toxicity, adolescent love, black metal and computational connectivities.

Set on the edge of a quarry neighbouring the artist’s home, it re-visits the ecocidal dumping of toxic waste and promises of reconstruction both on the internet and in the built environment. Invisible animals, several pronouns, friends and lovers known as R__O and Little Arsonist stroll spatio-linguistic construction sites while unearthing the history of pleasure, profit and refuse. The young, secret lovers haphazardly share grounds with poisonous trades that are tacitly legitimized by global politics and local militia.

Voiced in Arabic, English, Italian and hybrid tongues that were encountered while investigating the toxic trade, language within the composition becomes a material witness to the limits of translation, desire and place. Acronyms of the chemical formulas encountered in the forest are turned into verses of poetry. The composition is partially made through field recordings taken wherever it is performed, as well as sounds that the artist recorded between the ages of 13 and 16.

Jessika Khazrik (1991, born and based in Beirut) is an indisciplinary artist and writer working with technoperformance, composition and the history of science. She holds a BA in Linguistics and Theatre from the Lebanese University and a MSc in Art, Culture and Technology from MIT where she was awarded the Ada Lovelace prize. She was a fellow at Home Workspace Program in Ashkal Alwan (2012-14), a resident at La Non Maison (2015) and Marra.tein (2016). She has presented work at The Normandy Landfill, the Stanford Research Institute, the Arab Image Foundation, Beirut Art Center, Sursock Museum, LUMA Foundation, ICA Boston, Center of Documentary Arts and Research at UC Santa Cruz, LACE, her house, the internet and Theater der Welt, among others. Her essays and poems were published in Bidayat Journal, Kohl Journal, The Funambulist, Almodon and Ibraaz among other edited anthologies. A frequent collaborator as a performer and researcher/writer, she sometimes works under the Society of False Witnesses.