We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
21
APR

Lubusz i Górzyca – dwie siedziby biskupstwa lubuskiego

10:00
16:00
Muzeum Twierdzy Kostrzyn
Event organized by Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Dwie niewielkie dzisiaj miejscowości leżące po dwóch stronach Odry przeżywały w przeszłości lata swojej świetności. Przez całe dziesięciolecia były to wszak siedziby biskupstwa lubuskiego utworzonego za panowania Bolesława Krzywoustego. Dzieje biskupstwa były bardzo burzliwe. Pierwszą stolicą od 1124 r. był Lubusz, kolejną od 1276 r. Górzyca. Po spaleniu siedziby w 1325 r. biskup zbiegł do Wrocławia. Jeden z jego następców przeniósł stolicę w 1354 r. na powrót do Lubusza, a po spaleniu katedry w 1373 r. siedziba została przeniesiona do Fürstenwalde. W 1557 katedra znalazła się w rękach luteran, a diecezja została sekularyzowana w 1598 i przestała istnieć.Co pozostało po czasach świetności obu nadodrzańskich wsi, co pozostało po siedzibach biskupów i lubuskich katedrach? O tym dowiedzą się uczestnicy naszej muzealnej wycieczki.

Program
(rozpoczynamy w sali wykładowej w siedzibie Muzeum Twierdzy):
10:00 – Dzieje diecezji lubuskiej oraz stan badań dotyczących
siedziby biskupstwa w Górzycy – prelekcja Krzysztofa Sochy
10:30 – Przejazd do Górzycy (wyjazd spod siedziby MTK,
ul. Graniczna 1)
10:50 – Siedziba biskupstwa w Górzycy – rekonesans w terenie
11:20 – Przejazd do Lubusza (Lebus)
12:00 – Zwiedzanie Lubusza (kościół, wędrówka na wzgórze
zamkowe) Przewodnik: Manfred Hunger
14:30 – Przejazd na Oderberge – stanowisko miłka wiosennego
15:20 – Przejazd do Kostrzyna
16:00 – Zakończenie wycieczki (siedziba MTK)

Koszt wycieczki: 4,- EUR (za usługę przewodnicką w Niemczech, płatność przy wejściu do autokaru). Pozostałe koszty pokrywa Muzeum. Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną zbigniew.piotrowski@muzeum.kostrzyn.pl i telefonicznie z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, nr dowodu osobistego i PESEL uczestnika (dane niezbędne dla wykupienia polisy ubezpieczeniowej) oraz osobiście w siedzibie Muzeum przy ul. Granicznej 1 w godzinach urzędowania administracji. Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 95 752 2360.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12.04. br. Ilość miejsc ograniczona. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.