We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
13
APR

ชุมพร เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษธานี #6,955 บาท

19:00
22:00
N JOY SMILE
Event organized by N JOY SMILE

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

ชุมพร - เขื่อนรัชชประภา
...วันที่ 13 – 16 เมษายน 2561...
พัก แพ.................... (เขื่อนรัชชประภา) 1 คืน
และ โรงแรมดิโอวาเล่ (เมืองสุราษฎร์ธานี) 1 คืน
---------------------------------------------------------------------
13/04/61 กรุงเทพฯ – ชุมพร
19.00 น.คณะพร้อมกัน ณ ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมี ทีมงานมัคคุเทศก์ ให้การต้อนรับ และคอยอำนวยความสะดวกให้กับคณะของท่านก่อนการเดินทาง
(ท่านที่อยู่ฝั่งธนบุรี สามารถขึ้นรถได้ที่ หน้าห้างเทสโก้ โลตัส สาขาถนนพระราม 2 เวลาประมาณ 21.00 น.)
20.00 น.ออกเดินทางสู่ ภาคใต้ โดย รถตู้ปรับอากาศ บริการเครื่องดื่ม พร้อมรับฟังเรื่องราวต่างๆจากทีมงานมัคคุเทศก์ และเพลิดเพลินกับสิ่งบันเทิงบนรถ พักผ่อนแรมคืนบนรถ

14/04/61 เขามัทรี – ศาลพลเรือเอกกรมหลวงชุมพร – พระบรมธาตุสวี – พระธาตุไชยา - สุราษฎร์ธานี
05.30 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินทางสู่ หาดทรายรี เปลี่ยนพาหนะเป็น รถสองแถว ขึ้นสู่ จุดชมวิวเขามัทรี สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองชุมพรแบบ 360 องศา และชมแสงแรกแห่งตะวันเพื่อต้อนรับเช้าวันใหม่
07.00 น.นำท่านสักการะ ศาลพลเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ “พระบิดาแห่งกองทัพเรือ” เพื่อความเป็นสิริมงคล และนำชม เรือรบหลวงชุมพร ซึ่งเป็นเรือตอร์ปิโดขนาดใหญ่
08.30 น.บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สาย เดินทางสู่ อ.สวี ชุมพร สักการะ พระบรมธาตุสวี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอสวี องค์พระธาตุมีรูปทรงระฆังคว่ำ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ปัจจุบันได้มีการบูรณะใหม่โดยใช้กระเบื้องโมเสกปิดองค์พระธาตุ แต่ยังคงรูปทรงเดิม และมีการสร้างกำแพงแก้วรอบองค์พระธาตุ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านไปนมัสการ พระธาตุไชยา เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้
16.00 น.นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมดิโอวาเล่ สุราษฎร์ธานี อิสระกับการพักผ่อน
18.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

15/04/61 สุราษฎร์ธานี – หินพัด – สะพานแขวนเขาพัง – เขื่อนรัชชประภา – ทะเลใน 500 ไร่ – ถ้ำปะการัง
0530 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ อ.คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี ให้ทุกท่านได้ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว บริเวณจุดพักรถ และเปลี่ยนพาหนะเป็น รถกระบะนำเที่ยว ของคนท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง นำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวหินพัด สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงาม และชมแสงแรกแห่งตะวันเพื่อต้อนรับเช้าวันใหม่
0700 น. เดินทางต่อสู่ อ.บ้านตาขุน บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของบ้านตาตุก รีสอร์ท
0900 น. นำท่านชม สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ หรือ สะพานแขวนเขาพัง ซึ่งสร้างข้ามคลองพระแสง มีความยาว 120 เมตร ฉากหลังเป็นความงดงามของเขาเทพพิทักษ์รูปหัวใจ
1000 น. นำท่านเข้าสู่ เขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน เขื่อนเอนกประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ ออกเดินทางโดย เรือหางยาวท้องถิ่น สัมผัสกับความงดงามภายใน อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา ซึ่งล้อมรอบด้วยเทือกเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาที่สวยงาม จนได้สมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองไทย
1200 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก แพสมายเล่ย์ บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารของแพสมายเล่ย์ หลังอาหารให้ทุกท่านได้อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
1400 น. ออกเดินทางโดย เรือหางยาวท้องถิ่น นำท่านสู่ ทะเลใน 500 ไร่ เดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติ และ ล่องแพไม้ไผ่ สู่ ถ้ำปะการัง ชมหินงอกหินย้อยอันงดงามประดุจปะการังใต้น้ำ
1630 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก แพสมายเล่ย์ อิสระกับการพักผ่อน อาทิ พายเรือคายัค หรือ สนุกสนานกับการเล่นน้ำ
- ห้องพักแบบพัดลม พักห้องละ 2 ท่าน มีห้องน้ำในตัวทุกห้อง
- ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือทุกค่าย
1900 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารของแพสมายเล่ย์ หลังอาหารให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัย

16/04/61 เขื่อนรัชชประภา – กรุงเทพฯ
06.00 น. ออกเดินทางโดย เรือหางยาวท้องถิ่น กับกิจกรรม Morning Safari สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามในยามเช้า ไอหมอกเหนือผืนน้ำสีเขียวมรกตที่ดูอบอุ่นเย็นตา ชมนกชนิดต่างๆ และสัตว์ป่าที่ลงมาหากินริมน้ำ
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของแพสมายเล่ย์
09.00 น. ออกเดินทางโดย เรือหางยาวท้องถิ่น กลับสู่ ท่าเรือ ผ่านชม เขาสามเกลอ และ กุ้ยกลินน้อย
11.00 น. เดินทางกลับถึง ท่าเรือ นำท่านชมทัศนียภาพที่สวยงามเหนืออ่างเก็บน้ำบริเวณสันเขื่อน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวกุ้ยหลิน
บ่าย นำท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกให้กับคนทางบ้าน ณ เมืองเพชรบุรี อาทิ ขนมหวานเมืองเพชร อาหารทะเลแห้ง ผลไม้ ของประดับและของตกแต่งบ้าน
*** อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ***
22.00 น. เดินทางกลับถึงจุดหมาย ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ ณ ปั๊ม ปตท. ริมถนนวิภาวดีรังสิต
พร้อมความประทับใจจากการท่องเที่ยว…

Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt

อัตราค่าบริการ
โปรแกรม เขื่อนรัชชประภา – ชุมพร (รถตู้)
วันเดินทาง วันที่ 13 – 15 เมษายน 2561
ผู้ใหญ่ พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง ท่านละ 6,955.- บาท
เด็ก อายุ 3 – 12 ปี ท่านละ 5,955.- บาท (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,555.- บาท

อัตรานี้รวม
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
• ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่านเฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยว หรือมาไม่ครบคู่)
• ค่ารถนำเที่ยวท้องถิ่น นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
• ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเรือหางยาว รับ – ส่ง และล่องเที่ยวชมภายในเขื่อนรัชชประภา ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดในกรมธรรม์)
• ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
• ค่าทิปทีมงานไกด์และคนขับรถ ท่านละ 100 บาท
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
• ค่าความเสียหายที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทาง

หมายเหตุ
• รายการท่องเที่ยวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
• หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
• บริษัทฯไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ

Other events by
N JOY SMILE