We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
15
JUN

ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลย เชียงคาน เทศกาลผีตาโขน #3,900.-/ท่าน

21:00
00:00
N JOY SMILE
Event organized by N JOY SMILE

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลย เชียงคาน เทศกาลผีตาโขน2561 จ.เลย

---------------------------------------------------
ค่าใช้จ่ายเพียง 3,900 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม :
1. ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
2. ค่าอาหาร 4 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง
3. ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน ห้องน้ำในตัว ทีวี แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าบริการนำเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
-----------------------------------------------------
รายละเอียดการเดินทาง :
วันแรก กรุงเทพฯ–อ.หนองหิน จ.เลย
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงานให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก จากนั้นนำท่านออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งสู่ อ.หนองหิน จ.เลย

วันสอง อ.หนองหิน-ภูป่าเปาะ-สวนหินผางาม-ถ้ำโพธิสัตว์–เชียงคาน–แก่งคุดคู้–ล่องเรือชมแม่น้ำโขง–วัดศรีคุณเมือง–ถนนคนเดิน
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินทางถึง กิ่ง อ.หนองหิน นำท่านเดินทางสู่ ภูป่าเปาะ ตั้งอยู่ที่บ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย จุดเด่นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว ก็คือ การได้ขึ้นไปชม บรรยากาศบนจุดชมวิวที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 900 เมตร สามารถมองเห็นภูหอซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสูง เป็นภูเขายอดตัด หรือภูเขายอดราบโดยเฉพาะช่วงที่มีทะเลหมอกปกคลุม นักท่องเที่ยวเรียกว่า คล้ายภูเขาไฟฟูจิยามาในประเทศญี่ปุ่น

07.00 น. บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารจากนั้นนำท่านเข้าสู่ดินแดน สวนหินผางาม พิสูจน์ความงามตามธรรมชาติ จนได้รับฉายาว่า "คุนหมิงเมืองไทย" ท่านจะได้พบกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไกด์ท้องถิ่นนำคณะเที่ยวชม แนะนำสถานที่จุดต่างๆ พร้อมข้อมูล จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานที่แห่งนี้ เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำองค์บาก 2 ซึ่งเป็นถ้ำที่เงียบและมีเรื่องเล่ามากมาย ตัวถ้ำอยู่ใต้ยอดเขามีทั้งหมด 15 คูหา แต่ละคูหามีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น เขาวงกต ถ้ำลับแล สวรรค์ชั้นต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหินย้อยรูปร่างสวยงามแปลกตาอีกมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองจังหวัดเลย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน

13.30 น. เดินทางถึง อ.เชียงคาน นำท่าน check in เข้าสู่ที่พัก เก็บสัมภาระเรียบร้อย

16.30 น. พาท่านไปชมทัศนียภาพอันสวยงามของ แก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินในอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองเชียงคาน กลับขึ้นฝั่งนำท่านไปยัง วัดศรีคุณเมือง ชม ภาพจิตกรรมฝาผนัง ฝีมือช่างไม้สมัยโบราณ สมควรแก่เวลาอิสระในการท่องราตรี ถนนคนเดิน พร้อมรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ซึ่งตั้งอยู่บนถนนริมโขง ที่เต็มไปด้วย ร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน ใครหมดแรงก็แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย ... zzzzz

วันที่สาม ใส่บาตรข้าวเหนียว-ทะเลหมอกภูทอก–วัดเนรมิตวิปัสสนา-พระธาตุศรีสองรัก-พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย)-ไร่ทีเอสเอ-ชาโต้ เดอ เลย-ไร่กำนัลจุล – กรุงเทพฯ
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ นำท่านไปรอใส่บาตรข้าวเหนียว ร่วมกับชาวบ้าน ซึ่งจะมีแม่ค้ามาปูเสื่อ เตรียมชุดใส่บาตรวางเรียงรายอยู่บริเวณหน้าวัด เมืองเชียงคานชม ทะเลหมอก ที่ ภูทอก จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นของเมืองเชียงคาน ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

07.30 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหาร Check Out ออกจากที่พัก อิสระเที่ยวชม ตลาดเช้าเชียงคาน แนะนำให้ลองชิมปาท่องโก๋ยัดไส้ ที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงคาน ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย

09.00 น. เดินทางถึง อ.ด่านซ้าย นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร จากนั้นนำท่านนมัสการองค์ พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก *ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) ศึกษาประวัติความเป็นมาอันยาวนานของประเพณีผีตาโขน ***เที่ยวชมขบวนแห่ผีตาโขน ในเทศกาลผีตาโขน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหารหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ไร่ทีเอสเอ ซึ่งเป็นแปลงไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ชม ฟักทองยักษ์ ที่จะทำให้ท่านอัศจรรย์ใจ แวะซื้อของฝากที่ร้าน ชาโต้ เดอ เลย เช่น ไวน์ชั้นดี "ชาโต้ เดอ เลย", บรั่นดี "วิคตอรี่" รสนุ่ม, องุ่นไร้เมล็ด, มะคาเดเมียเคลือบช็อคโกแลต เป็นต้น ให้เวลาท่านพอสมควร นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของที่ระลึกได้ที่ ไร่กำนันจุล สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยแวะให้ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง

23.00 น. เดินทาง ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
************************************
**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

Venue

N JOY SMILE