We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
17
APR

En matematisk begavelse. Jo Røislien om Niels Henrik Abel

19:00
20:00
Nasjonalbiblioteket
Event organized by Nasjonalbiblioteket

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Allerede som 22-åring trådte Niels Henrik Abel (1802–1829) inn i de store matematikeres rekker med en liten avhandling som han lot trykke privat. Her beviste han at femtegradsligninger ikke generelt kan løses ved rottegnsuttrykk. Videre rakk Abel, før han døde av tuberkulose som 27-åring, å utføre arbeider om algebraiske ligningers teori, uendelige rekkers teori og elliptiske funksjoners teori, og han er dessuten kjent for det abelske addisjonsteorem, om integraler av algebraiske funksjoner.

Jo Røislien er matematiker og professor i medisinsk statistikk, forsker og forfatter. Han har fått priser for sin formidling av kompliserte vitenskapelige emner til et stort publikum, og nå tar han for seg Abels liv og banebrytende matematiske forskning.

SIKRE DEG PLASS PÅ NASJONALBIBLIOTEKETS ARRANGEMENTER
Et begrenset antall gratisbilletter legges ut i forkant – se lenke i eventet eller på nb.no. Det vil alltid være flere plasser tilgjengelig i døra ved arrangementstart.

Gratis forhåndsbilletter sikrer plass (unummerert) i salen for arrangement ved oppmøte senest ti – 10 – minutter før arrangementsstart.

ARRANGEMENTET ER EN DEL AV SERIEN «NORSKE VITENSKAPSPIONERER»
Gjennom de siste to århundrene har norske vitenskapsfolk gjort store oppdagelser innenfor natur- og samfunnsfagene. Dette til tross for at Norge i europeisk sammenheng er en relativt ung nasjon, og dessuten var uten eget universitet frem til Det Kgl. Frederiks Universitet – senere Universitetet i Oslo – ble opprettet i 1811. Likevel har norske vitenskapsfolk satt sine spor i verden og bidratt til å bygge landet med kunnskap, dannelse og opplysning. Hvem var disse pionerene, de som gikk foran og tråkket opp veien for norsk vitenskap og forskning?

I tiden fremover vier Nasjonalbiblioteket oppmerksomhet til noen av de mest sentrale norske vitenskapsfolkene og inviterer vår egen tids fremste forskere og formidlere til å fortelle om de som la grunnen for deres fagfelt.

Program
17.4. kl. 19 | En matematisk begavelse. Jo Røislien om Niels Henrik Abel
30.5. kl. 19 | Med nesen i været. Siri Kalvig om Vilhelm Bjerknes
6.6. kl. 19 | En kvinnelig pioner. Sunniva Rose om Ellen Gleditsch