We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
27
APR

Nemesia Alumni Network

09:00
23:00
Stellenbosch Alumni
Event organized by Stellenbosch Alumni

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Beste Nemesia Alumni-lid

U word hartlik uitgenooi na ‘n Nemesia Alumni ontbyt op die 27ste April 2018 by Twaalf Restaurant, Plein Straat, Stellenbosch. Dit sal vir ons ‘n groot voorreg wees om die dag deur te bring met die voormalige inwoners van Nemesia en na stories van die verlede te luister. Die R200 kaartjie sluit ‘n ontbyt met sjampanje, foto’s van die oggend, ‘n musiekoptrede en ‘n klein geskenkie in – natuurlik sluit dit ook nostalgiese herinneringe van die “goeie ou dae” in.

Hierdie is ‘n goue geleentheid om die “Oud” Nemesians te sien en ‘n wonderlike dag saam te geniet. Daar is slegs 30 kaartjies beskikbaar, RSVP dus so gou as moontlik aan Marbi Schwartz (by 20069081@sun.ac.za of by 061 414 0093) - voor of op 14 April 2018.

Hierdie ontbyt dien as ‘n fondsinsameling vir ons jaarlikse Huisdans. Die fondse sal gaan aan die Nemesians wat nie die geleentheid kan bekostig nie. Ons vra dat u dit asseblief sal oorweeg om ‘n bydrae te maak.

Die bankbesonderhede is as volg:

Bank: Standard Bank
Takkode: 051001
Rekeningnaam: Universiteit van Stellenbosch
Rekeningnommer: 073006955
Verwysing: HK313 – Naam & Van

Sien ook die aangehegte uitnodiging. Verdere besonderhede sal aan u deurgegee word na bevestiging van bywoning.

Ons sien uit om van u te hoor.

Vriendelike groete
Marbi Schwartz
061 414 0093 / 20069081@sun.ac.za

***********************************************************

Dear Nemesia Alumni

You are cordially invited to a Nemesia Alumni breakfast on the 27th of April 2018 at Twaalf Restaurant, Plein Street, Stellenbosch. It would be an honour to meet the women who previously shared our home and to hear stories and experiences from the past. The R200 ticket will include a scrumptious breakfast with champagne, photos of the day, live music and a small gift – not to mention nostalgic memories of the “good old days”.

This is a golden opportunity to reunite with former Nemesians and to share a wonderful day together. We only have 30 seats available, so please RSVP and send proof of payment before or on the 14th of April 2018 to Marbi Schwartz (at 20069081@sun.ac.za or 061 414 0093).

This breakfast is a fundraiser for our annual House Dance. The profits will go towards Nemesians who cannot afford to attend this event. We kindly ask that you consider making a donation. The banking details are as follows:

Bank: Standard Bank
Branch Code: 051001
Account Name: Universiteit van Stellenbosch
Account Number: 073006955
Reference: HK313 – Name & Surname

Also see the attached invitation. Further details will be sent through after confirmation of attendance.

We look forward to hearing from you.

Kind regards
Marbi Schwartz
061 414 0093 / 20069081@sun.ac.za