We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
29
AUG

5-dages metakognitivt kursus for psykologer og læger

09:00
15:30

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

5-dages kursus i metakognitiv Terapi: teori og metode (for psykologer og læger)

Kursus (5 dage 30 timer). Kurset udbydes kun i København.
29+30 august, 1+2 oktober samt 14 november

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til psykologer og læger og kan godkendes ifm. Specialistuddannelsen under anden teoretisk referenceramme (kognitiv) 12.4.4.2.3. (30 timer). Underviser på kurset er Linda Burlan Sørensen, klinisk psykolog og Specialist i Psykoterapi og Supervision.

Kort om kursets indhold
Den metakognitive tilgang er en relativ ny psykologisk retning, og dens effekt på især angst- og depressionslidelser synes at være ret lovende. Metakognitiv terapi er markant anderledes ift. alle de andre terapiformer, idet den udelukkende arbejder med omstrukturering af metakognitioner (det terapeutiske arbejde foregår på det metakognitive niveau). Eftersom selve “tanken” ikke betragtes som et bærende element for psykisk mistrivsel, beskæftiger man sig slet ikke med tankens indhold, som derfor ikke forsøges omstruktureres til noget mere “hensigtsmæssigt”.
Således foreslår en metakognitiv forståelse, at vores fokuspunkt i stedet skal være selve de psykiske processer, der fører til en forlænget kontakt med uhensigtsmæssigt kognitivt indhold. Denne overfokusering på nogle bestemte tankeprocesser (fx bekymringer og grublerier) kaldes for CAS – kognitivt opmærksomhedssyndrom. Den metakognitive tilgang tager derfor udgangspunkt i, hvordan vi tænker over egne tankeprocesser, og hvordan denne tænkning om tænkningen påvirker vores psykiske liv.

Med andre ord mener man ud fra en metakognitive tilgang, at det ikke er selve tankerne eller følelserne, der står bag udviklingen af psykisk mistrivsel eller psykiske lidelser, men at der er tale om uvirksomme kognitive copingsstrategier. Hvis jeg fx har en overbevisning (metakognitiv antagelse) om, at jeg ikke har indflydelse på egne tankeprocesser, eller at tanker kan være skadelige eller farlige, så er det netop disse (meta)kognitioner og deres konsekvenser for individet, at man skal kigge på, og slet ikke på tankernes indhold.
.
Oversigt over undervisningsdage og indhold:
KØBENHAVN 2018:
Datoer for efterårskurset: 29+30 august, 1+2 oktober samt 14 november
Dag 1: Introduktion til metakognitiv terapi
Dag 2: Metakognitiv terapi ved depression og depressive tilstande:
Dag 3: Metakognitiv ved socialangst
Dag 4: Metakognitiv terpi ved OCD
Dag 5: Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom samt opsamling og afslutning

Praktiske oplysninger
Pris: 10.950 kr. (prisen inkluderer fuld forplejning). Kursusgebyr skal være betalt inden kursusstart.
Tilmelding: direkte på hjemmesiden under Tilmelding og Kurser
Tilmeldingsfrist: 3 dage før kursusstart
Afbudsregler: Tilmeldingen bliver bindende 14 dage før kursusstart. Fra dette tidspunkt sker der ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Kurset – eller dele af kurset – kan ikke byttes til andre kurser eller kursusdage.
Sted: Neokognitivt Institut
Der tages forbehold for ændringer i programmet.

info@neokognitiv.dk
www.neokognitivtinstitut.dk