We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
17
APR

Vårvalg i NHHS // Spring elections in NHHS

08:00
12:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

//English further down

Nå nærmer vårvalget seg, og det er mange spennende stillinger som skal fylles. Disse stillingene er åpne for alle, uavhengig av kull, og om du er med i et underutvalg eller ikke. Alt du trenger er engasjement, stå-på-vilje, og et ønske om å bidra i studentforeningen!

I valgmagasinet på NHHS kan du lese om de ulike stillingene som er til valg, samt finne praktiske opplysninger om gjennomføringen av valget. Valginstruksen og Loven for NHHS finnes i dokumentarkivet på www.nhhs.no. I tillegg ligger det regler for selve valguken under Vårvalget på nhhs.no. Regler for valgutspørringen vil komme på et senere tidspunkt.

Valgmagasinet finner du her:
http://www.nhhs.no/index.php/component/k2/item/115-varvalg-i-nhhs

Den første fristen for å melde sitt kandidatur er mandag 9.april kl. 20:00. Det vil ikke være lov å profilere seg selv på dette tidspunktet.

Andre og siste oppmeldingsfrist er mandag 16. april kl. 20:00. Kandidatene vil bli publisert kl. 08:00 påfølgende morgen (tirsdag 17.april), og alle kandidatene kan da starte profilering på nett.

Oppmelding skjer ved å fylle ut skjemaet under 'oppmeldingsskjema' på NHHS.no under Vårvalget. Bilde av kandidat eller blokk må fremdeles på mail til valg@nhhs.no. Ved oppmelding som blokk må leder av blokken sende inn bilde og tekst om blokk på maks 270 ord til mailen, samt at hvert av medlemmene i blokken må bruke oppmeldingsskjemaet. Dersom du/dere ikke sender inn tekst både på norsk og engelsk vil du ikke bli representert med noen tekst i kandidatblekken.

Valgutspørringen vil finne sted tirsdag 17. april kl.17:15 i Studentkantinen. Rekkefølgen på utspørringen publiseres kort tid før valgutspørringen.

Tirsdag og onsdag, 17. og 18. april kan kandidatene profilere seg selv på stand på skolen.

Valget og den elektroniske stemmegivningen på canvas avsluttes torsdag 19. april kl. 12:00 og resultatene offentliggjøres under foreningsmøtet som starter kl. 17:15 samme kveld, og på nhhs.no.

Se valgmagasinet for mer informasjon eller besøk Profileringsutvalget på stand torsdag 5.april i speilsalen.

Husk å stille - Husk å stemme!

NB! Frist for å fremme forslag til kandidater til NHH-styret er 03.april


English
The spring election is approaching, and several exciting positions need to be filled. These positions are open to any student, regardless of which class you are in, or whether you are a in subcommittee or not. All you need is commitment, a willingness to work, and a desire to contribute to the student union!
In the election magazine, you can read about the different positions up for election, as well as practical information concerning the execution of the election. The electoral guidelines, as well as the NHHS Law is available in the archives at www.nhhs.no. The rules regarding the election is available in the elecion magazine. The rules for the electoral questioning will be published later.

The election magazine can you find here:
http://www.nhhs.no/index.php/en/component/k2/item/282-varvalg-i-nhhs

The first deadline to notify your candidacy will be Monday the 9th of March at 8pm. You will not be permitted to promote yourself at this time.
The second and final deadline to notify your candidacy will be Monday the 16th of April at 8pm. The candidates will be published 08:00am. the following morning. (Tuesday the 17th of April). At this point the candidates may start promoting themselves online.

Registration takes place by filling out the form under 'registration form' in the spring election menu at nhhs.no. A picture of yourself should also be sent by mail to valg@nhhs.no. As a part of a group (blokk) each member use the registration form, the leader of the group must also send a picture and a text on maximum 270 words to the mail.

Tuesday and Wednesday the 17th and 18th of April, the candidates may promote themselves on stands in the Mirror Hall, by Aud.Max.
The election is concluded Thursday the 19th of April at 12pm. (noon) and the polling results will be published during the General Assembly in the Aula, starting at 5:15 pm. the same night, as well as at www.nhhs.no

See the electoral magazine for more information, or visit the Promotion Committee at our stand in the Mirror Hall the 5th of April.

The electoral questioning will be in the Student Cantineen the 17th of April at 5:15 p.m. The order in which the candidates will be questioned will be published shortly before the questioning session itself.

Remember to place your candidacy, remember to vote

The deadline for making proposals for candidates for the NHH Board is April 3th.