We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
22
APR

Detská tour Petra Sagana - 2.kolo Nitra

09:00
17:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Detská tour Petra Sagana 2018
2.kolo NITRA
PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Organizátor a usporiadateľ
Cyklistická Detská tour
ŠK Delfín Nitra, MCK Nitra, Velosprint, Mesto Nitra

Dátum konania súťaže
22. apríla 2018 /nedeľa/

Presné miesto štartu a cieľa
Mestský park na Sihoti, Nitra


Trate
Dĺžka a náročnosť trate podľa kategórií a súťažného poriadku Detskej tour.
Súťaž bude prebiehať v priestoroch mestského parku a okolí

Čas štartu
Kategória Baby štart 10.30 hod. ostatné kategórie následne až po starších žiakov.

Miesto a čas prezentácie
Názov reštaurácie
21. apríla 17.00h. - 18.30h
22. apríla 8.00h - 10.00h

Prihlásenie:
Cez online prihlasovací systém,ktorý nájdete na
http://2kolo-detskatour-petrasagana.mtbiker.sk/

Prihlásiť sa na súťaž je možné aj v deň konania podujatia na prezentácií, nutné je však prísť s dostatočným predstihom. DTPS štartuje s čipmi a s nevratnými štartovnými číslami, ktoré budú na prezentácií vydávané vzostupne bez ohľadu na kategórie. Radenie do štartovacieho koridoru sa postupuje podľa štartových čísiel ( rozhoduje čas fyzickej prezentácie, nie výkonnosť ani online prihlásenie) a to vo všetkých kategóriách okrem nesúťažnej kategórie Baby. Nasadzovanie pretekárov podľa priebežného poradia – viď súťažný poriadok na www.detskatour.sk
V kategórií Baby budeme radiť deti podľa vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu) prípadne rozhodnutia rozhodcov. Na prezentácií nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov (len zákonný zástupca). V prípade, že štartové čísla vyberá tréner jedného klubu musí sa preukázať oprávnený licenciami SZC (nutnosť preukázania sa rovnakým klubom) prípadne kartičkami poistenca štartujúcich. Online prihlásenie nemá priamy súvis s prideleným štartovým číslom. Žiadame však účastníkov, aby využívali online prihlasovací formulár, aby tak urýchlili tak samotnú prezentáciu v mieste konania súťaže.

Kategórie:
Baby 2014 a viac
Mikro 2012– 2013
Mili 2010– 2011
Mini 2008– 2009
Mladší Žiaci-čky 2006– 2007
Starší Žiaci-čky 2004– 2005

Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Vyhlasovaná je každá kategória zvlášť.
PROGRAM:

Počas celého podujatia bude pripravený pre účastníkov aj kultúrny program, ktorý zabezpečuje organizátor podujatia.

Štartovné
0 € kategória baby
2 € kategória mikro až starší žiaci


Ceny
Každý účastník obdrží účastnícky list (diplom) respektíve plagát Petra Sagana.
Kategória Baby je nesúťažná, ceny obdržia všetci účastníci
Kategória mikro až starší žiaci prví traja v každej kategórií plaketa a medaile Petra Sagana.


Bodovanie Detskej tour
Bodovanie DTPS pre rok 2018. V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 20 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 35 a viac súťažiacich tak boduje prvých 20 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 25 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 19, tretí 18 až po dvadsiateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 50 a viac súťažiacich tak boduje prvých 30 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 35 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 29, tretí 28 až po tridsiateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod.Trate Detskej tour Trate Detskej tour
Trate pre DTPS pre rok 2018 sú doporučené nasledovne pre dané kategórie : a/ Baby, asfalt rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 1 – 2 minúty b/ Mikro, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 7 – 10 minút c/ Mili, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 10 – 15minút d/ Mini, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 15 – 20 minút e/ Mladší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 20 – 25 minút f/ Starší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 25 – 35 minút.

Podmienky účasti:
Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorí bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
Pre kategórie "Baby" je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel, ale zároveň sa zakazujú cyklokrosové bicykle. Cyklistická prilba je povinná.
Ubytovanie:
Penzion PKO, Hotel Capital, Hotel Nitra, www.booking.com
Parkovanie:
Pri zimnom štadióne – viď mapka nižšie

Iné
a) Detská tour sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor
vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže. Sledujte informácie na
www.detskatour.sk

b) Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť
c) Deťom odporúčame lekársku prehliadku
d) Poriadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou, podujatie je však poistené.
e) Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (kategória baby aj odrážadlá, trojkolky)
f) Súťaž sa riadi týmito pravidlami prípadne ak nie je vyššie uvedené, tak súťažným poriadkom Detskej tour viď http://detskatour.sk/sutazny-poriadok/
g) Z kapacitných dôvodov nie je možné stavanie tímových stanov
h) Počas oficiálneho tréningu v čase od 9.00h do 10.15h je možné pohybovať sa na trati len cyklistom so štartovým číslom. Prosíme rodičov a divákov, aby sa pohybovali mimo vyznačenej trate