We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
12
APR

Landskap II

18:00
21:00
Norrlands nation
Event organized by Norrlands nation

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Kära Norrlänningar,

Härmed kallas du till vårens andra lagtima Landskap på Norrlands nation. Landskapet är nationens högst beslutande organ, där kan du som medlem vara med och påverka nationen och framföra dina åsikter. På vårterminens andra landskap ska vi bland annat välja klubbverk för HT18.

Efter landskapet är det dags för landskapsexa, som dessutom är gratis för frikortsinnehavare och reccar.

Vi ses där!

Handlingar inför landskapet hittar ni på: http://www.norrlandsnation.se/landskap-1/


Dear Norrlänning,

You are hereby called to the second Landskap of the semester. The landskap is the highest decsition-making instance of the nation, where you as a member can influence decsitions of the nation and express your opinions. On the second Landskap of the semester we will elect a new klubbverk.

After the landskap it the second sexa of the semester, which of course is free for both frikorts-holders and reccar.

Preliminär föredragningslista
§1. Landskapets öppnande
§2. Val av två justeringsmän
§3. Val av rösträknare
§4. Kallelseförfarandet
§5. Adjungeringar
§6. Fastställande av föredragningslistan
§7. Meddelanden
§8. Rapport om nyinskrivna
§9. Ekonomisk rapport
§10. Rapport: Nationsstyrelsen
§11. Rapport: Förvaltningsnämnden
§12. Rapport: Fastighetsnämnden
§13. Rapport: Kommunikationsnämnden
§14. Revidering av KKs datapolicy
§15. Erkännande av förening
§16. Fyllnadsval av ledamöter i Kommunikationsnämnden HT16 – VT18
§17. Val av Klubbchef för HT 2018
§18. Val av Gillevärdinna för HT 2018
§19. Val av Barmästare för HT 2018
§20. Val av Pubmästare för HT 2018
§21. Val av Cafémästare för HT 2018
§22. Fyllnadsval av Andre kurator för 2018
§23. Övriga frågor
§24. Ordet fritt
§25. Landskapets avslutande