We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
06
APR

Warsztaty meteorologiczne

17:00
18:00
North-Rejsy.pl
Event organized by North-Rejsy.pl

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Zajęcia poprowadzi kpt Maciej Mickiewicz - kapitan jachtowy, instruktor żeglarstwa PZŻ

W programie:
1.Przypomnienie znaczenia podstawowych pojęć: ciśnienie atmosferyczne, wilgotność względna, dobowy rozkład temperatury i wilgotności, gęstość powietrza, konwekcja, adwekcja, inwersja, widzialność.
2. Jet Stream( prąd strumieniowy) i jego wpływ na kształtowanie warunków pogodowych,
3. Siły działające na wiatr( odśrodkowa. gradientu, Coriolisa, tarcia),
4. Wiatr geostroficzny, gradientowy, przyziemny,
5. Wpływ lądu na wiatr, czyli żeglowanie w strefie brzegowej, falowanie i prądy wiatrowe,
6. Podstawowe rodzaje chmur i czego się po nich spodziewać przy prognozowaniu pogody ( chmury frontowe, wewnątrzmasowe, konwekcja, adwekcja),
7. Stabilność atmosfery, porównanie warunków na morzu , w strefie brzegowej i na lądzie oraz wpływ stabilności atmosfery na warunki żeglugowe,
8. Masy powietrza, warunki wewnątrz masowe i wpływ różnych mas powietrza na kształtowanie się warunków żeglugowych,
9. Fronty atmosferyczne, niż, wyż, front zokludowany, ( analiza adwekcji chłodu i ciepła, charakterystyka frontów w układzie pionowym i poziomym, niże wtórne, termiczne), .
10. Żeglowanie w strefie oddziaływania niżu i wyżu (downburst, bow echo, derecho, mezoskalowy układ konwekcyjne, komórka burzowa, rodzaje burz)
11. Globalne, mezoskalowe i lokalne prognozy pogody oraz ich wpływ na planowanie i realizację rejsu ,
12. Odbieranie prognoz pogody za pomocą: radia VHF, odbiornika Navtex, internetu, telefonu, radia z SSB i RTL_SDR - z wykorzystaniem komunikatów w transmisji RTTY, FAX, satelity meteorologiczne NOOA oraz interpretacja tych komunikatów pogodowych w warunkach jachtowych,
13. Modele numeryczne wykorzystywane przy prognozowaniu pogody :
- numeryczne mapy pogody,
- prognozowanie zjawisk konwekcyjnych na podstawie wskaźników: CAPE, CIN, TT, Lifted – index (LI), shear AGL, itp
- modele pogodowe: GFS, ARPEGE, AROME, ICON, COSMO, ALADIN,WRF, HIRLAM, GEM, ENSEMBLE, FNMOC WW3 Euro i inne
- Grib: wady i zalety,
- interpretacja i tworzenie własnych prognoz pogody za pomocą programów do odbioru gribów.
14. Mapy synoptyczne.
15. Korygowanie odebranej prognozy pogody w oparciu o lokalne warunki pogodowe lub przestrzenne, (porównując chmury, warunki brzegowe, kierunek wiatru, zmiany ciśnienia, itp.) – ćwiczenia.
16. Nawigacja meteorologiczna, krótko i długoterminowe planowanie rejsu w oparciu aktualne prognozy pogody, warunki lokalne, zmiany pogodowe – ćwiczenia.

Szczegółowe informacje i zapisy: biuro@north-rejsy.pl