We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
22
MAY

Seminarium: Miejsca pamięci Wielkiej Wojny po stuleciu

10:00
17:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Seminarium: Miejsca pamięci Wielkiej Wojny po stuleciu. Podsumowanie stanu badań i ochrony
Białystok, 22-23 maja 2018 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowym seminarium poświęconym zagadnieniom dotyczącym rozpoznania i ochrony cmentarzy Wielkiej Wojny. Naszą uwagę skupiamy na terenach Polski centralnej, północnej i wschodniej, regionów najmniej rozpoznanych pod tym względem. Zachęcamy do podzielenia się własnymi doświadczeniami w zakresie ewidencjonowania, ochrony i opieki nad cmentarzami Wielkiej Wojny w formie referatów, komunikatów, prezentacji lub posterów, które będą prezentowane pierwszego dnia seminarium (22 maja). Drugiego dnia odbędzie się wyjazd studyjny w okolice twierdzy Osowiec.

Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w centralnej i wschodniej Europie są ważnym świadectwem wydarzeń, które doprowadziły do ukształtowania się nowego europejskiego ładu pod koniec drugiej dekady XX w. Pomimo tego, przez niemal stulecie pozostawały one zapomnianymi, a często wręcz niechcianymi elementami dziedzictwa kulturowego. Zarówno historie poszczególnych cmentarzy, jak też stosunek władz, instytucji sprawujących opiekę oraz części mieszkańców wskazują, że zarówno dawniej, jak i obecnie, głównym zagrożeniem dla cmentarzy z czasów I wojny światowej jest zapomnienie i zacieranie w krajobrazie, wynikające z nieznajomości przeszłości i kierowania się uprzedzeniami. Z tego wynikają kolejne: niszczenie, wandalizm, bezczeszczenie, brak opieki prawnej, instytucjonalnej i społecznej. Historia tych miejsc pokazuje, że proces ten rozpoczął się jeszcze w trakcie I wojny światowej, osiągając kulminację po zakończeniu II wojny światowej. Nie oznacza to, że wszyscy decydenci i mieszkańcy przejawiają negatywny bądź obojętny stosunek do dziedzictwa Wielkiej Wojny. Część cmentarzy przetrwała, otoczona opieką przez mieszkańców najbliższych okolic, którzy swoją postawę uzasadniali obowiązkiem poszanowania miejsc ostatniego spoczynku.
Współcześnie można zaobserwować pozytywne zjawisko wzrostu zainteresowania przeszłością regionalną. Stale powiększający się zasób informacji dostępnych w bazach internetowych instytucji naukowych, doskonałe rozpoznanie zasobów dziedzictwa kulturowego własnej okolicy oraz pasją, z jaką prowadzą swoje prace powoduje, że miłośnicy przeszłości małych ojczyzn posiadają niejednokrotnie rozleglejszą wiedzę historyczną niż instytucje, które odpowiadają za stan zachowania zabytków.

Zgłoszenia zawierające dane autora oraz tytuł i rodzaj proponowanego wystąpienia prosimy kierować do 15 kwietnia 2018 r. na adres meilowy: obeswbialystok@gmail.com

Uczestnikom zapewniamy obiady oraz udział w wyjeździe studyjnym.