We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
12
APR

Usługi seksualne w badaniach społecznych - seminarium

16:00
18:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Ośrodek Badań Społecznych nad Seksualnością (Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, kierownik: prof. Jacek Kochanowski) Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza serdecznie na seminarium naukowe

"Usługi seksualne w badaniach społecznych"

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie monograficzny numer czasopisma „Przegląd Socjologii Jakościowej” poświęcony problematyce świadczenia usług seksualnych. Redaktorami tomu są dr Izabela Ślęzak z Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego i mgr Urszula Anna Szczepankowska, doktorantka w Katerze Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W spotkaniu udział wezmą: jedna z redaktorek tomu, dr Izabela Ślęzak oraz autorki tekstów: dr Agata Dziuban (Uniwersytet Jagielloński), mgr Anna Ratecka (Uniwersytet Jagielloński), dr Adrianna Surmiak (Uniwersytet Warszawski) i dr Anna Romanowicz (Uniwersytet Jagielloński).

Autorki piszą: „Postrzeganie zjawiska świadczenia usług seksualnych jest historycznie zmienne. Przemiany te od-zwierciedlają się w sposobach jego konceptualizowania przez badaczy, stosowanych przez nich ter-minach, wykorzystywanych metodach badawczych. W rodzimym dyskursie naukowym widoczne jest różnicowanie się podejść i perspektyw oraz pojawianie się nowych tematów badawczych posze-rzających pole refleksji nad usługami seksualnymi.”

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. o godz. 16:00 w Sali im. Marii Ossowskiej (nr 108) w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, ul. Nowy Świat 69.