We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
26
MAY

6. Bieg Konopielki

10:00
20:00
Ośrodek Kultury
Event organized by Ośrodek Kultury

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

26 maja spotykamy się na 6. Biegu Konopielki. Gościnny Juchnowiec, malowniczy Frampol, książki, muzyka, atmosfera – już nie możemy doczekać się ostatniej majowej soboty.
Impreza rozpoczyna się o godz. 10. Najpierw czeka nas bieg familijny, potem bieg z vipami i o godz. 12 bieg główny na 10 km, po nim jedziemy do Frampola. Rejestracja na biegi odbywa się przez stronę www.elektronicznezapisy.pl. Poniżej regulamin zawodów.

Regulamin 6. Biegu Konopielki 26.05.2018 r.
I. CELE:
1. Popularyzacja biegania, w szczególności wśród mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny, jako aktywności prowadzącej do zdrowego stylu życia.
2. Propagowanie twórczości Edwarda Redlińskiego i przypomnienie miejsca, w którym pisarz urodził się i tworzył.
3. Promocja walorów rekreacyjnych, przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Juchnowiec Kościelny.
II. ORGANIZATORZY:
• Organizatorem 6. Biegu Konopielki jest:
- Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny
• Współorganizatorem jest:
- Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym
III. TERMIN I MIEJSCE:
6. Bieg Konopielki odbędzie się 26 maja 2018 r. na stadionie gminnym w Juchnowcu Dolnym. W ramach 6. Biegu Konopielki odbędą się trzy biegi:
• Bieg Familijny na dystansie około 200 m;
• Bieg z VIP-ami na dystansie około 300 m;
• Bieg główny na dystansie 10 km;
- Start i meta wyznaczone zostały na stadionie gminnym w Juchnowcu Dolnym;
- Trasę biegu stanowią dwie pętle o długości 5 km biegnące przez Juchnowiec Dolny
i jego okolice;
- Trasa będzie miała pionowe i poziome oznaczenia kilometrów od 1 do 10;
- Na trasie będzie co najmniej jeden punkt nawadniania umiejscowiony na stadionie (półmetek biegu). W przypadku wysokiej temperatury drugi punkt nawadniania umiejscowiony będzie na nawrocie w miejscowości Wólka (około 3,5 km od linii startu);
- Bieg będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym.
IV. BIURO ZAWODÓW:
W dniu 26.05.2018 r. Biuro Zawodów 6. Biegu Konopielki będzie się znajdowało na stadionie w Juchnowcu Dolnym.
V. PROGRAM ZAWODÓW:
• 9:00 – 11:30 - przyjmowanie zgłoszeń do biegu głównego (o ile wcześniej limit miejsc nie zostanie wyczerpany) i wydawanie pakietów startowych;
• 10:00 - uroczyste otwarcie 6. Biegu Konopielki;
• 10:15 - start Biegu Familijnego na dystansie ok. 200 m;
• 10:45 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla najlepszych zawodników Biegu Familijnego;
• 11:00 – start Biegu z VIP-ami na dystansie ok. 300 m;
• 11:30 – dekoracja najlepszych zawodników Biegu z VIP-ami;
• 12:00 – start biegu głównego na 10 km;
• 14:00 – dekoracja i wręczenie nagród dla najlepszych zawodniczek i zawodników biegu głównego w poszczególnych klasyfikacjach, zakończenie sportowej części 6. Biegu Konopielki;
• 15:00 – SPOTKANIE INTEGRACYJNE DLA UCZESTNIKÓW BIEGU GŁÓWNEGO WE FRAMPOLU, MIEJSCU URODZENIA EDWARDA REDLIŃSKIEGO:
- piknik z literackim akcentem i daniami regionalnymi;
- zwiedzanie Domku Twórczości Edwarda Redlińskiego;
- losowanie nagród książkowych wśród wszystkich obecnych uczestników biegu głównego;
- koncert muzyczny;
- uroczyste zakończenie biegu.
VI. UCZESTNICTWO W 6. BIEGU KONOPIELKI - BIEG GŁÓWNY na 10 km:
1. Mogą wziąć w nim udział osoby, które do dnia 26 maja 2018 r. ukończyły 18 lat.
2. Ze względów organizacyjnych wprowadza się limit liczby uczestników w biegu głównym: 255 osób. Osoby zarejestrowane on-line lub telefonicznie zobowiązane są do wpłacenia opłaty startowej w ciągu 7 dni od rejestracji. Osoby z uiszczoną opłatą startową mają zagwarantowane uczestnictwo w biegu głównym na 10 km. W momencie rejestracji i uiszczenia opłaty startowej przez 255 zawodników organizator zamyka rejestrację do startu w biegu głównym.
3. W czasie rejestracji w Biurze Zawodów oraz podczas odbierania pakietów startowych, zawodnicy mają obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości na żądanie organizatora.
4. Warunkiem startu zawodnika/zawodniczki w biegu głównym na 10 km w dn. 26 maja 2018 r. jest:
• wysłanie do dn. 23 maja 2018 r. do godz. 19 prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line (link dostępny na stronach: www.biegkonopielki.pl oraz elektronicznezapisy.pl) lub zgłoszenie swego uczestnictwa telefonicznie (pod nr 85 719 60 56);
• wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów w dniu 26 maja 2018 r. (o ile limit 255 miejsc startowych nie zostanie wcześniej wyczerpany);
• przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręczne podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału
w takim biegu (druk dostępny w Biurze Zawodów);
• wyrażenie zgody do wykorzystania danych osobowych w związku z imprezą oraz do medialnej publikacji, pokazywania i wykorzystywania wizerunku w związku z imprezą;
• wniesienie opłaty startowej w odpowiedniej wysokości i terminie.
5. Wysokość opłaty startowej wynosi:
• dla startujących zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny: 35 zł o ile wpłaty dokonano do 30.04.2018 r.; 45 zł – wpłata do 23.05.2018 r.; 55 zł – wpłata w dniu zawodów;
• dla pozostałych startujących: 45 złotych o ile wpłaty dokonano do 30.04.2018 r.; 55 zł – wpłata do 23.05.2018; 65 zł – wpłata w dniu zawodów;
• opłata startowa nie podlega zwrotowi;
• opłatę startową należy dokonać podczas procesu rejestracji za pomocą serwisu płatności elektronicznej DotPay lub osobiście w dniu imprezy, podczas rejestracji w Biurze Zawodów; na żądanie organizatora należy przedstawić dowód wpłaty;
• z opłaty startowej zwolnione są zawodniczki, które ukończyły 60 rok życia oraz zawodnicy, którzy ukończyli 65 rok życia.
6. Rejestracja, weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych będzie odbywało się w Biurze Zawodów.
• PAKIET STARTOWY: koszulka techniczna na ramiączkach z nadrukiem, numer startowy z chipem do pomiaru czasu, napój izotoniczny, zaproszenie na spotkanie integracyjne z posiłkiem we Frampolu.
7. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
8. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów i nie odpowiada za ich rzeczy.
9. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków bezpieczeństwa na trasie biegu.
10. Zawodnicy startujący w zawodach mają obowiązek dostosować się do przepisów ruchu drogowego i zachować wszelkie środki ostrożności - pokonując trasę korzystają z wyznaczonej specjalnie w tym celu części jezdni, tam gdzie jest chodnik biegną po nim - w miejscu gdzie droga jest wyłączona z ruchu tylko częściowo, zachowują szczególną ostrożność trzymając się prawej strony drogi, nie wybiegają na stronę lewą - bezwzględnie wykonują wszystkie polecenia wydawane przez policję oraz służby porządkowe, które koordynują i zabezpieczają trasę zawodów. Zawodnicy podczas biegu stosują zasadę Fair Play.
11. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 2 godz. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 14:00 są zobowiązani do przerwania biegu. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
12. Podczas biegu głównego na 10 km pomiar czasu elektroniczny. Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie będzie dokonywało Stowarzyszenie Klub Biegowy BiegoStok za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych w numerach startowych. Numer startowy powinien być umieszczony z przodu koszulki. Brak numeru z chipem podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Numer startowy nie podlega zwrotowi, po biegu przechodzi na własność zawodnika.
13. Po przekroczeniu mety numer startowy z wbudowanym chipem przechodzi na własność użytkownika.
14. Bieg główny odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
VII. KLASYFIKACJA:
W biegu głównym na 10 km podczas 6. Biegu Konopielki będą następujące klasyfikacje:
• generalna kobiet i mężczyzn;
• w kategoriach wiekowych:
- KOBIETY - K 18-29; K 30-39; K 40-49; K 50-59; K 60-69; K 70 i więcej
- MĘŻCZYŹNI – M 18-29; M 30-39; M 40-49; M 50-59; M 60-69; M 70 i więcej
• zawodników i zawodniczek z Gminy Juchnowiec Kościelny.
VIII. NAGRODY:
• Każdy z zawodników, który ukończy bieg główny w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
• Najlepsi zawodnicy w biegu głównym w kategorii kobiet i mężczyzn (miejsca 1. – 6.) otrzymają nagrody rzeczowe i puchary.
• Najlepsi zawodnicy w biegu głównym w kategorii kobiet i mężczyzn z terenu gminy Juchnowiec Kościelny (miejsca 1. – 3.) otrzymają nagrody rzeczowe i puchary.
• Najlepsi zawodnicy w biegu głównym w poszczególnych kategoriach wiekowych wśród kobiet i mężczyzn (miejsca 1. – 3.) otrzymają statuetki.
IX. UCZESTNICTWO W 6. BIEGU KONOPIELKI - BIEG FAMILIJNY na 200 m:
1. Mogą wziąć w nim udział rodziny w składach trzyosobowych (dwoje rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich członków rodzin i dziecko w wieku do 13 roku życia lub jeden rodzic/opiekun prawny/pełnoletni członek rodziny i dwoje dzieci do 13 roku życia). Drużyny biegną wspólnie!
2. Rejestracja możliwa jest drogą elektroniczną (link dostępny na stronach: www.biegkonopielki.pl oraz elektronicznezapisy.pl), telefonicznie pod nr 85 719 60 56 lub e-mailem ok@okjuchnowiec.pl do 23.05.2018 r. Weryfikacja i rejestracja startujących odbywać się będzie w Biurze Organizatora od godz. 9.00 do 10.00 w dniu zawodów. Rodzic ma obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości na żądanie organizatora.
3. Ze względów organizacyjnych wprowadza się limit liczby uczestników w biegu familijnym: 30 rodzin (90 osób). W przypadku większego zainteresowania możliwy jest podział biegu na dwie tury.
4. Podczas rejestracji rodzice własnoręcznie podpisują oświadczenie o zdolności swojej i dzieci do udziału w biegu (druk dostępny w Biurze Zawodów).
5. Podczas rejestracji rodzice własnoręcznie podpisują zgodę do wykorzystania swoich oraz dziecka danych osobowych w związku z imprezą oraz zgodę na prawo do medialnej publikacji, pokazywania i wykorzystywania wizerunku w związku z imprezą.
6. Numery startowe wydawane będą w Biurze Zawodów.
7. Rodzina dociera do mety trzymając się za ręce.
8. Po przekroczeniu mety uczestnicy biegu otrzymają okolicznościowe medale, wodę i pączki. Nie przewidziano wyróżnień za konkretne miejsca.
X. UCZESTNICTWO W 6. BIEGU KONOPIELKI - BIEG Z VIP-ami na 300 m:
1. Mogą wziąć w nim udział VIP-y (ZNANE OSOBY ZE ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ PONADLOKALNEGO) oraz wszyscy chętni, którzy do dnia 26 maja 2018 r. ukończyli 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w biegu, muszą jednak przedstawić zgodę rodziców na piśmie (formularz dostępny w Biurze Zawodów).
• Rejestracja możliwa jest drogą elektroniczną (link dostępny na stronach: www.biegkonopielki.pl oraz elektronicznezapisy.pl), telefonicznie pod nr 85 719 60 56 lub e-mailem ok@okjuchnowiec.pl do 23.05.2017 r.
2. Weryfikacja i rejestracja startujących odbywać się będzie w Biurze Organizatora od godz. 9.00 do 10.45 w dniu zawodów.
3. Startujący ma obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości na żądanie organizatora.
4. Startujący wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych w związku z imprezą oraz zgodę na prawo do medialnej publikacji, pokazywania i wykorzystywania wizerunku w związku z imprezą.
5. Numery startowe wydawane będą w Biurze Zawodów.
6. Po przekroczeniu mety uczestnicy biegu otrzymają okolicznościowe medale, wodę i pączki.
7. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymają pamiątkowe statuetki.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Organizator zapewnia fachową opiekę medyczną (obsługa lekarska i ambulans) wszystkim uczestnikom 6. Biegu Konopielki, czyli biegu głównego i biegów towarzyszących.
• Wszyscy uczestnicy biorą udział w 6. Biegu Konopielki na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
• Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
• Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie zespół odwoławczy powołany przez organizatora zawodów.