We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
27
APR

Trening Asertywności Dla Dzieci i Młodzieży - nowa edycja

17:30
20:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

ASERTYWNOŚĆ
to postawa charakteryzująca się szacunkiem i szczerością do siebie oraz do drugiego człowieka. Jest pewnego rodzaju odwagą, która pozwala działać we własnym interesie, na swoją korzyść, jednak nie naruszając praw innych. Jest alternatywą dla zachowań agresywnych i uległych.
Dziecko, które uczy się asertywności jest bardziej pewne siebie, jasno wyraża swoje potrzeby, akceptuje decyzje swoich opiekunów, umie być samo i współpracować, szanuje swoją i cudzą prywatność, umie się dzielić.
Im wcześniej wyposażymy dziecko w te ważne umiejętności – tym lepiej będzie ono funkcjonować w sytuacjach społecznych jako nastolatek, a później dorosły.
Odpowiedzialnemu Rodzicowi zależy na tym, by jego dziecko umiało odróżniać dobro od zła, by nie bało się podejmować zgodnych z własnym sumieniem decyzji, umiało dokonywać odpowiednich wyborów, by dobrze czuło się między ludźmi i potrafiło walczyć o swoje, nie ulegając jednocześnie wpływom i manipulacji. By nie patrzyło biernie na agresję oraz umiało się w pewnych sytuacjach bronić.
Chcemy wesprzeć Cię w tym trudnym procesie wychowania i zaproponować Trening Asertywności dla Twojego dziecka.

TRENING MA NA CELU KSZTAŁTOWANIE U DZIECKA:
- szczerego i otwartego wyrażania myśli, opinii, uczuć
- konstruktywnego wyrażania złości i niezadowolenia;
- odmawiania;
- obrony siebie i własnych przekonań, potrzeb;
- wyrażania potrzeb, próśb i oczekiwań;
- zdrowego poczucia własnej wartości;

RAMOWY PROGRAM TRENINGU:
1. Ja i moje terytorium psychologiczne.
2. Czym są granice? Jak je tworzyć i jaką rolę pełnią w naszym życiu?
3. Ja i moje emocje – czyli jak je rozpoznawać i konstruktywnie radzić sobie z nimi.
4. Wartości w moim życiu – czyli o tym co dla mnie ważne i jak to chronić?
5. Przemoc – czym jest i jak się przed nią bronić?

UWAGA!
NOWA EDYCJA
Organizacja:
Cykl składa się z 5-ciu spotkań, jedno spotkanie = 2,5 godziny
wielkość grupy: max. 8 osób

Grupa wiekowa; 9-12 lat
Grupa ruszy po zebraniu się odpowiedniej liczby chętnych
Koszt spotkania; 120 zł / 2,5 h

Miejsce: „FENIKS” ul. Pasaż Ursynowski 7 m 43 (przy stacji metra Stokłosy)

Informacje i zgłoszenia:
Patrycja Choińska tel: 600 431 548
Edyta Skwira tel: 696 437 608

Prowadzące:

Patrycja Choińska
Pedagog specjalny, socjoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Studium Pracowników Służb Społecznych. Zawodowo od 12 lat z zaangażowaniem i pasją pracuje z dziećmi i młodzieżą w różnych formach (pozaszkolne formy świetlicowe, jako asystent "cień" dziecka z zespołem Aspergera, terapeuta). Ukończyła szkolenia w zakresie nauki umiejętności porozumiewania - Picture Exchange Communication System (PESC), oraz szkoleniu metodycznym „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC), „Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC). Brała udział w szkoleniach w ramach programu szkoleń dla otoczenia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju - „Pomagam! Wiem jak!”, szkolenia w zakresie: Zaburzeń lękowych, Fobii, Podstaw terapii behawioralno – poznawczej CBT, Kurs Treningu Zastępowania Agresji (ART) małego dziecka. Uczestniczyła w kursie specjalizacyjnych „Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania”, jak również w szkoleniach TEACCH – podejście do pracy z osobami z autyzmem i CZR. Uczestniczyła również w zajęciach szkoleniowo-warsztatowych „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu”. Ponadto brała udział w konferencji „(A)utyzm (S)eksualność (D)ylematy, Od dzieciństwa do dorosłości, Od psychoedukacji do budowania związków”, konferencji „Trudne pytania… dobre rozwiązania. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu”, oraz warsztatach realizowanych w ramach konferencji „SOS: ustrukturyzowanie narzędzie pierwszej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością – ofiar przemocy seksualnej, ich rodzin i opiekunów. Ukończyła również kurs szybkiego rysowania myśli dla rodziców i nauczycieli dzieci z Zespołem Aspergera „Gdy dziecko myśli obrazkami”, oraz Trening Asertywności „Wiem dlaczego „Tak”, wiem dlaczego „NIE”. Zajęcia w ramach Treningu Umiejętności Społecznych prowadzi od ponad 4 lat. Prywatnie nieustannie odkrywa Siebie, a także realizuje swoje pasje i marzenia.

Edyta Skwira
Pedagog specjalny, socjoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Studium Profilaktyki Uzależnień oraz Studium Metod Psychokorekcyjnych. Ukończyła szkolenie „Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC), „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC), „Szkolenie modułowe dla specjalistów – TEACCH; praca z trudnymi zachowaniami; Trening Umiejętności Społecznej”, szkolenie „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu”, Kurs szybkiego rysowania dla rodziców i nauczycieli dzieci z Zespołem Aspergera "Gdy dziecko myśli obrazkami" oraz Trening Zastępowania Agresji (ART). Brała udział w szkoleniu z zakresu „Standardy prawa rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka”, „ Organizowanie systemów pracy ze sprawcami przemocy domowej” , szkoleniu w zakresie „Rodzinnej Opieki Zastępczej” według programu ‘Szansa w Rodzinie” , Uczestniczyła w szkoleniu z zakresu ”Pracy z Dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo – Zespół ADHA”, kursie dla wychowawców kolonijnych oraz kierowników wycieczek dla dzieci i młodzieży oraz wielu innych kursach. Zawodowo od 15 lat z zaangażowaniem i pasją pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami w różnych formach; pedagog w świetlicy socjoterapeutycznej, trener Treningu Zastępowania Agresji (ART), kurator społeczny. Zajęcia w ramach Treningu Umiejętności Społecznych prowadzi od ponad 3 lat.

Wsparcie terapeutyczne: Małgorzata Lipko