We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
09
APR

Kurs nauki jazdy - prawo o ruchu drogowym i pierwsza pomoc

17:00
20:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Dnia 9 kwietnia o godzinie 17:00 rozpoczynamy kolejny kurs nauki jazdy w trybie stacjonarnym (w razie niedostarczenia wszystkich PKK do Ośrodka do 6 kwietnia, kurs rozpocznie się 12 kwietnia).

Ilość wykładów z Prawa o Ruchu Drogowym przewidujemy na 6 lub 7 spotkań.
Wykłady odbywać się będą 2-3 razy w tygodniu, od godziny 17:00.

Osobnym wykładem będą zajęcia z ratownikiem medycznym w ramach pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych - informacja dla kursantów ukaże się w późniejszym terminie w tym wydarzeniu.

Do dnia rozpoczęcia kursu należy dostarczyć do Ośrodka Profil Kandydata na Kierowcę.

Procedura przed rozpoczęciem szkolenia
Kandydat na kurs ma obowiązek złożyć w Wydziale Komunikacji lub we właściwym Starostwie następujące dokumenty:
- wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie),
- ORZECZENIE LEKARSKIE o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów rodzaju objętego szkoleniem (badania lekarskie do kursu wykonujemy w Ośrodku, obowiązuje rejestracja telefoniczna - koszt wg rozporządzenia ws. badań 200zł)
- wyraźna i aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm,
- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna – w przypadku osób niepełnoletnich,
- kserokopia posiadanego prawa jazdy


W najbliższym czasie umożliwimy Państwu WYKONANIE BADAŃ LEKARSKICH do profilu W NASZYM OŚRODKU:

3 KWIETNIA (WTOREK) godz. 17:00

Koszt orzeczenia lekarskiego zgodnie z rozporządzeniem 200zł (kategorie A, B, E/B).
Koszt orzeczenia psychologicznego zgodnie z rozporządzeniem 150zł (kategorie C, E/C, D).

Obowiązuje rejestracja telefoniczna 71/336 26 05 pon-pt 9:00-17:00.


W dniu rozpoczęcia kursu należy wnieść opłatę za kurs (rata lub całość; płatność ratalna wyższa o 100zł ).
Najpóźniej w dniu rozpoczęcia można nabyć podręcznik w biurze z testami (30zł) kompatybilny z prowadzonymi zajęciami na sali.
Aby dopełnić formalności zapraszamy do biura OSK przed godziną rozpoczęcia kursu.Więcej informacji wkrótce.