We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
11
APR

Wystawa malarstwa „10+1 zapatrzeń”

18:00
18:00
Okręg Warszawski ZPAP
Event organized by Okręg Warszawski ZPAP

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

„10+1 zapatrzeń”
Wystawa Malarstwa
Wernisaż 11 kwietnia, godz. 18:00
Galeria Lufcik
Ul. Mazowiecka 11a, Warszawa
Wystawa czynna w dniach 12 - 26 kwietnia 2018

Kurator: Alicja Bieske - Matejak
Koncepcja wystawy: Teresa Kotkowska - Rzepecka

Projekt zrealizowano pod honorowym patronatem Rektora ASP w Krakowie prof. Stanisława Tabisza

„10 + 1 ZAPATRZEŃ” - wystawa zbiorowa doktorów z kręgu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i wypromowanych przez prof. Teresę Kotkowską – Rzepecką.
Intencją projektu artystycznego „10 + 1 Zapatrzeń” jest prezentacja zbioru prac 9 doktorów i jednej doktorantki tuż przed obroną z udziałem Pani Promotor, wypromowanych na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Profesor, jak wielokrotnie to podkreślała, postawiła sobie za zadanie stworzyć warunki i atmosferę do twórczego i nieskrępowanego rozwoju tak różnych osobowości twórczych, akcentując odrębność i różnorodność w sztuce oraz wskazując na subtelną obecność wspólnego mianownika jakim jest odniesienie do tradycji tej najstarszej uczelni artystycznej w Polsce, jaką jest Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie w 200 lecie jej istnienia. Wystawa jest imprezą towarzyszącą obchodom tej rocznicy pod patronatem JM Rektora ASP.
Na przestrzeni ostatnich 20 lat Pani Profesor Teresa Kotkowska – Rzepecka objęła swą opieką artystyczną 10 doktorantów, 10 różnych osobowości twórczych, pochodzących z różnych miast i rejonów Polski oraz mających zróżnicowaną drogę twórczą, co ilustrują ich załączone życiorysy zawodowe. Dwóch z nich będący dziś doktorami habilitowanymi na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie było jej asystentami. Grzegorz Sztwiertnia, pierwszy doktorant Pani Profesor i jej asystent otrzymał w tym roku prestiżowa nagrodę im J. Cybisa. Inni spotkali się w murach tej najstarszej polskiej szkoły artystycznej w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich, pierwszych w Polsce otworzonych na uczelni artystycznej po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Obecnie większość z nich pracuje na kierunkach artystycznych w uczelniach wyższych swoich miast.
Silna osobowość Teresy Kotkowskiej – Rzepeckiej i jej mocno nakreślona, konsekwentna droga twórcza mogła być jedynie najlepszym przykładem i drogowskazem dla jej uczniów wierności sobie, ale w najmniejszym stopniu nie wpłynęła na indywidualny ich rozwój, co widać na załączonym materiale. Profesor podkreślała zawsze, że na zachowaniu tej delikatnej materii artystycznej, indywidualnego rysu twórczego każdego z przyszłych doktorów najbardziej jej zależało.
Wystawa ma charakter objazdowy, kilku artystów organizuje wystawę w swoim mieście, między innymi w Galerii Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie i w Rzeszowie.

UCZESTNICY wystawy „10+1 zapatrzeń”

Alicja Bieske-Matejak
Witold Boguszewski
Barbara Frankiewicz
Wojciech Kubiak
Sylwia Krupińska (Wójcik)
Jadwiga Magryś-Borowiec
Marcin Słowik-Wilczyński
Magdalena Suszek-Bąk
Grzegorz Sztwiertnia
Elżbieta Zrobek
i
Teresa Kotkowska-Rzepecka

Biografie:

Teresa Kotkowska-Rzepecka
autorka koncepcji wystawy

Teresa Kotkowska-Rzepecka urodziła się w 1948 roku w Słoneczniku na Warmii.
Studiowała na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. W. Taranczewskiego. W 1973 roku otrzymała dyplom z wyróżnieniem w zakresie malarstwa. Jako profesor zw. prowadzi pracownię malarstwa oraz sprawuje opiekę nad doktorantami.
Wielokrotnie była nagradzana za twórczość.
2016 – laureatka trzeciej nagrody na 13 Międzynarodowym Salonie Sztuki w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Zorganizowała 52 indywidualne wystawy malarstwa m.in.: w Olsztynie, Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, Kielcach, Łodzi, Radomiu, Opolu, Gorlicach, Krośnie. Uczestniczyła w 230 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą m. in.: w Londynie, Glasgow, Plymouth, Lille, Chicago, Nowym Jorku, Ronneby, Zagrzebiu, Budapeszcie, Lwowie, Dublinie, Norymberdze, Hannoverze, Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu.
Jej prace znajdują się w zbiorach muzealnych oraz w prywatnych kolekcjach sztuki.
W 2005 r. odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

Alicja Bieske-Matejak
kurator wystawy

Urodziła się i mieszka w Warszawie. Studia artystyczne na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie: podyplomowe w pracowni malarstwa prof. J. Orbitowskiego i pracowni tkaniny prof. Lilli Kulki (2006), studia doktoranckie na tym wydziale w pracowni malarstwa prof. T. Kotkowskiej – Rzepeckiej i w pracowni grafiki prof. H. Ożoga (2010); doktorat pt „Światło i przestrzeń jako uobecnienie fenomenu życia w malarstwie natury” obroniony w 2012, Wydz. Malarstwa ASP w Krakowie.
Ukończyła studia magisterskie na kierunku Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie i jest wieloletnim wykładowcą projektowania przestrzeni, a także rysunku, adiunktem na Wydziałach Architektury w Warszawie i Białymstoku i innych uczelniach. W latach 1994 – 98 prowadziła Pracownię Projektowania Zieleni na Wydz. Architektury Wnętrz ASP w Warszawie; obecnie adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
Uprawia malarstwo z elementami collage, interesują ją zagadnienia teorii sztuki projektowania przestrzeni, sztuka natury, pejzaż współczesny.
Zorganizowała 7 wystaw indywidualnych w Krakowie i Warszawie; udział w około 40 wystawach zbiorowych w kraju, plenerach malarskich, a także w ponad 10 zagranicznych wyjazdach artystyczno – badawczych organizowanych przez ASP w Warszawie.


Witold Boguszewski
Urodził się w roku 1965. Absolwent Tarnowskiego Liceum Sztuk Plastycznych. W 1988 roku podjął studia na kierunku artystycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej, obecnie Akademia Jana Długosza w Częstochowie, gdzie w 1992 roku obronił pracę dyplomową pod kierunkiem prof. Mariana Jarzemskiego.
W latach 2007 – 2015 studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w ramach Studiów Podyplomowych (2007-2009) i Środowiskowych Studiów Doktoranckich w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej, które ukończył uzyskaniem stopnia doktora sztuk pięknych w roku 2015.
Uczył się też języka chińskiego i chińskiej kaligrafii w krakowskim Instytucie Konfucjusza.
Zorganizował około 10 wystaw indywidualnych na terenie kraju oraz uczestniczył w ponad 20 wystawach zbiorowych.
„Moje pole zainteresowań i co za tym idzie inspiracji jest dość szerokie. Za punkt centralny, swego rodzaju dominantę uważam filozofię wschodu a szczególnie filozofię chińskiego taoizmu. Jest to wynikiem ponad 30 lat studiowania i praktyki tej filozofii i związanych z nią sztuk. Dopełnienie stanowi fizyka kwantowa, teoria chaosu i kosmologia, które uważam za najbliższe w kulturze zachodu odpowiedniki filozofii tao. Jest to oczywiście moja indywidualna interpretacja tych dziedzin nauki i filozofii, ich transpozycja na obszar sztuki i indywidualnych poszukiwań. Podstawowe interesujące mnie kwestie to natura świadomości, przemian i pustki. Mam tu na myśli pustkę w rozumieniu filozofii tao i fizyki kwantowej.”


Barbara Frankiewicz
Pochodzi z Dolnego Śląska, ukończyła Liceum Plastyczne w Katowicach, następnie studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom 1986). W 1990 studiowała w Papieskiej Akademii Teologicznej na Wydziale Teologicznym w Sekcji Sztuki Sakralnej (dyplom 1990). Po studiach pracowała na tej uczelni jako asystentka. W latach 2008- 2012 podjęła studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa na ASP w Krakowie. Obroniła doktorat w pracowni profesor Kotkowskiej – Rzepeckiej (2011). Aktualnie zajmuje się własną twórczością oraz pracą pedagogiczną. Artystka ma na swoim koncie około 60 wystaw zbiorowych i ponad 40 indywidualnych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jej prace znajdują się w licznych kolekcjach w kraju i za granicą (między innymi w Firmie Bayer- Leverkusen - Niemcy, w Firmie Philips - Holandia, Telekomunikacji Polskiej, Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie).


Wojciech Kubiak
Urodzony w 1978 r. w Krakowie. W 1999 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. W latach 1999-2004 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa. W 2004 roku obronił pracę dyplomową z zakresu malarstwa przygotowywaną pod kierunkiem prof. Adama Wsiołkowskiego, oraz aneksu rysunkowego wykonywanego pod kierunkiem prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej.
W 2004 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem wraz z Medalem Rektora oraz Dyplomem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.
W roku 2016 uzyskał stopień doktora habilitowanego na ASP w Krakowie.
Współpracuje z Prof. Teresą Kotkowską-Rzepecką w pracowni malarstwa; laureat Stypendium Twórczego Miasta Krakowa w roku 2005.
Zorganizował wiele wystaw indywidualnych oraz brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Sylwia Krupińska (Wójcik)
Urodzona w 1984 w Rzeszowie. W 2004 ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie; studia magisterskie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego; dyplom w pracowni malarstwa prof. A. Nikla i prof. M. Pokrywki; aneks w pracowni rysunku prof. M. Makiel – Hędrzak i prof. S. Góreckiego (2009). W trakcie studiów ukończyła Studium Policealne Progres o profilu Specjalisty Architektury Wnętrz. Od 2010 doktorantka Środowiskowych Studiów Doktoranckich na ASP im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Malarstwa. W 2016 roku obroniła tytuł Doktora Sztuk w dyscyplinie malarstwo pod opieką swojego promotora prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej. Swoją twórczość prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Wystawy: 2017 - BWA Rzeszów , Widzenia - Wystawa rysunku z dominantą malarstwa, 2016 - Stowarzyszenie Formy Kultury. Rzeszów; 2016 - Musee du Petit Format. Nimes, 18 Biennale internationale petit format de papier; 2016 – Ecole des Arts, Braine – L'Alleud, 18 Biennale internationale petit format de papier.

Jadwiga Magryś-Borowiec
Urodzona 6 marca 1976 roku w Rzeszowie. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie; studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1999 ). W 2001 roku ukończyła studia magisterskie i obroniła dyplom w Instytucie Artystycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego w pracowni prof. Stanisława Białogłowicza; następnie studia podyplomowe w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej (2007); od 2008 roku studia doktoranckie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa (przewód doktorski otworzony w 2011 roku pod kierunkiem prof. T. Kotkowskiej – Rzepeckiej). Od 2006 do 2014 była zatrudniona jako nauczyciel rysunku i malarstwa w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie. Obecnie mieszka i tworzy w Krakowie. Uprawia rysunek i malarstwo. Zorganizowała kilka wystaw malarstwa oraz brała udział w licznych wystawach zbiorowych.

Marcin Słowik-Wilczyński
Urodzony 28 maja 1973 roku w Starachowicach.
W latach 1994-1999 studia w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: pedagogika specjalna.
W latach 1998-2003 studia w Katedrze Sztuki Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Dyplom w Pracowni Malarstwa u prof. Stanisława Zbigniewa Kamieńskiego, aneks w Pracowni Rysunku u prof. Stanisława Zbigniewa Kamieńskiego oraz w Pracowni Grafiki Warsztatowej u prof. Krzysztofa Wyznera.
W latach 2004-2006 studia podyplomowe w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Malarstwa.
Dyplom w Pracowni Malarstwa u prof. Janusza Orbitowskiego, aneks w Pracowni Rysunku u prof. Marka Szymańskiego, w Pracowni Tkaniny Artystycznej u prof. Lilli Kulki oraz w Pracowni Interdyscyplinarnej u prof. Zbigniewa Bajka.
W latach 2008-2011 studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pod kierunkiem promotora prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej.
W 2015 roku uzyskał tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.
Zrealizował 15 wystaw indywidualnych i ma na swoim koncie udział w 43 wystawach zbiorowych.
Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielce.
Twórczość w zakresie: malarstwa, rysunku, kompozycji przestrzennych.

Magdalena Suszek-Bąk
W 2008 r. ukończyła Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Tadeusz Gustawa Wiktora, oraz pracowni rysunku prof. Marleny Makiel - Hędrzak i prof. Stanisława Góreckiego. Doktorantka Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP w Krakowie, w pracowni malarstwa prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej w 2014r. uzyskała tytuł doktora sztuk pięknych. W latach 2008/2009 oraz 2011/2013 pracowała na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadząc zajęcia dydaktyczne z rysunku i malarstwa. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz animacją. Przynależy do ZPAP. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych oraz zorganizowała szereg wystaw indywidualnych.
WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE
2017 – Wystawa malarstwa – BWA w Rzeszowie
2012 - Wystawa malarstwa - Galeria u Attavantich, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
2011 – Wystawa malarstwa – Galeria ARP na Zamku w Krasiczynie
2011 – Wystawa malarstwa – Centrum Sztuki Współczesnej Solvay w Krakowie
NAGRODY I WYRÓZNIENIA
2014 – wyróżnienie honorowe w konkursie IV Międzynarodowe Biennale Obrazu Quadro-Art
2012 – V nagroda w konkursie „Belle Epoque” Bad Gastein w Austrii
2010 – wyróżnienie w konkursie „Salon Wielkopolski 2010” w Czarnkowie
2006 – III nagroda w konkursie Konfrontacje Artystyczne Obrazy Sacrum „Sacrum w sztuce” w Wadowicach

Grzegorz Sztwiertnia
Grzegorz Sztwiertnia interesuje się przede wszystkim zagadnieniem formowania osobowości poprzez sztukę, awangardowymi teoriami wychowania, jak również poglądami na temat percepcji wyrażanymi przez twórców sztuki nowoczesnej. Interesuje go cielesność artysty i jej rola w kształtowaniu dzieł.
Urodzony w 1968 roku w Cieszynie. Studia na Wydziale Malarstwa w krakowskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego w 1992 roku - w którym to roku rozpoczął pracę na tej uczelni jako asystent. Przewód pierwszego stopnia (doktorat) przeprowadził w 1999 roku w pracowni prof. T. Kotkowskiej - Rzepeckiej. Od 2008 dr habilitowany na ASP w Krakowie. Obecnie profesor nadzwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i PWSZ w Nowym Sączu. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych oraz uczestnik ponad stu wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą. Laureat prestiżowej nagrody im. J. Cybisa za całokształt twórczości w 2017 roku.
Pracuje na polu wielu dyscyplin: malarstwa i rysunku, rzeźby i instalacji, wideo i fotografii.

Elżbieta Zrobek
Urodziła się w 1959 roku w Czeladzi. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Studiowała na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Dyplom w zakresie malarstwa sztalugowego uzyskała w pracowni prof. Jagody Adamus i dr Adama Molendy. W 2011 ukończyła studia podyplomowe w zakresie malarstwa w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej oraz unikatowego papieru czerpanego pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Buczek-Śledzińskiej, na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. W 2017 roku uzyskała stopień doktora sztuki na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest członkiem ZPAP - okręg katowicki. Zrealizowała około 30 indywidualnych wystaw malarstwa oraz obiektów z unikatowego papieru czerpanego z materii organicznej. Uczestniczyła w 80 prezentacjach zbiorowych w kraju i za granicą m. in. USA, Rosji, Francji, Niemczech, Anglii. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i tworzy autorski, unikatowy papier ręcznie czerpany.