We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
12
APR

Կենդանի Գրադարան | Human Library

16:00
18:00
Human Library Organization
Event organized by Human Library Organization

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

[English below]

Աշխարհում կա մի գրադարան, որտեղ դուք կարող եք տեսնել գրքերին շնչելիս, կարող եք տեսնել նրանց աչքերը թարթելիս, արտասվելիս և մտածելու ժամանակ։ Դուք կարող եք նրանց տալ յուրաքանչյուր հարց և ստանալ իրական պատասխան։

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ը առավել քան ուրախ է ներկայացնել «Կենդանի գրադարան» նախագիծը։ «Կենդանի գրադարան»-ը նպատակաուղղված է՝ ստեղծելու հարթակ, որը մարտահրավեր կնետի և կկոտրի սոցիալական կարծրատիպերը և նախապաշարմուքները իրական՝ դեմ առ դեմ զրույցի միջոցով:

«Կենդանի գրադարան»-ը նորարական «Գիրք-Ընթերցող» հարթակ է, որը նպատակ ունի օգնել մասնակիցներին ընկալելու բազմազանությունը՝ իրենցից տարբերվող մարդկանց հետ իրական հանդիպումների միջոցով: Բաց և անկեղծ զրույցները կարող են հանգեցնել Հայաստանում տարբերությունների ավելի լայն ընդունմանը, հանդուրժողականությանը և սոցիալական համախմբվածությանը:

«Կենդանի գրադարան»-ը կհամախմբի 8 մարդկանց ՝ որպես այսպես կոչված «Գրքեր», ովքեր կկրեն վերնագրեր՝ միտված ներկայացնելու մեր հասարակության մեջ այնպիսի մարդկանց, որոնց նկատմամբ հայ հասարակությունում կան կարծրատիպեր և նախապաշարմունքներ։ Նրանք կարող են լինեն ազգային, կրոնական փոքրամասնությունների կամ ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև հասարակության այլ անդամներ, ովքեր բախվում են թյուրըմբռնման, անարգանքի, կարծրատիպային ընկալումների և նախապաշարմունքների:

Գրքերը կլինեն ընթերցողների տրամադրության տակ, ովքեր էլ նրանց կհղեն հարցեր՝ մարտահրավեր նետելով իրենց իսկ պատկերացումներին հայ հասարակությունում ապրող տարբեր մարդկանց մասին:

Միջոցառմանը մասնակիցները կարող են հանդես գալ որպես #Գրքեր կամ #Ընթերցողներ:

- Եթե ցանկանում եք լինել 8 Գրքերից մեկը, կիսվել Ձեր իրական պատմությամբ և պատասխանել ընթերցողների հարցերին, ապա լրացրե՛ք համապատասխան հայտը հետևյալ հղմամբ՝ http://goo.gl/5NaWj6:
Հայտերի վերջնաժամեկտն է ապրիլի 6-ը։

- Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են մասնակցել «Կենդանի գրադարան»-ին՝ որպես Ընթերցող, ապա հրավիրված են ներկա գտնվելու միջոցառմանը ապրիլի 12-ին՝ ժամը 16:00-ից մինչ 18:00-ը, Opera Suite հյուրանոցում:

--

There is a kind of library in the world where you can see the books breathe, you can watch the books blink, cry, laugh, and think. You can ask them any sort of question and get a real answer. It is what the books hope you will do.

Armenian Progressive Youth NGO is more than happy to introduce you Human Library that is an initiative aiming to create a space that can challenge and break social stereotypes and prejudices through real face-to-face conversations.

Human Library is an innovative “Book-Reader” space, which is designed to build understanding for diversity by providing a framework for real encounters about important issues. Open and honest conversations may lead to greater acceptance, tolerance and social cohesion in Armenia.

The event will host 8 people who will volunteer to become “Books” by making their experiences open and available, usually on issues that people tend to have a difficult time discussing. The titles of the book will represent stigmatized or stereotyped minority groups in Armenia. This could be people representing ethnic, religious minorities, LGBT community or any other community that is exposed to general misconceptions, stigma, stereotyping and or prejudice.

The Books will be lent out to curious readers who will ask them questions and challenge their own perceptions on different minority groups in Armenia.

The participants of Human Library can be #Books or #Readers.

- Do you want to be one of the Books, share your story and answer to the questions of the Readers? Hurry up to fill in the form by the following link: http://goo.gl/5NaWj6.
The Deadline for the applications is April 6.

- Those who are interested to participate in Human Library as a Reader are invited to be present at Opera Suite hotel, on April 12, from 16:00 to 18:00 o'clock.

#HumanLibrary #RealPeople #RealConversations #APY #EveroneMatters