We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
29
MAR

Wal Pawb: Katie Cuddon (mewn Sgwrs / in Conversation)

18:30
20:00
Tŷ Pawb
Event organized by Tŷ Pawb

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Bydd Katie Cuddon, yr arlunydd cyntaf yng nghyfres comisiwn 'Wal Pawb' Tŷ Pawb, yn sgwrsio ddydd Iau, 29 Medi, yn dilyn datgeliad ffurfiol ei chwe gwaith celf newydd.

-------------------------------------------------

Katie Cuddon, the first artist in Tŷ Pawb’s ‘Wal Pawb’ commission series, will be in conversation on Thursday 29th March following the formal unveiling of her six new artworks.

-------------------------------------------------

Ymunwch ag aelodau o dîm arddangosfa Tŷ Pawb wrth i ni drafod gwaith Kate, sut y cafodd ei ddatblygu a sut mae hi'n gobeithio y bydd yn apelio at farchnad gyfunol, y gymuned a'r ganolfan gelfyddydau.

cylch gwaith Wal Pawb yw mynd i’r afael â chydfodolaeth marchnad ac oriel gelf o fewn un adeilad. Mae lleoliad y gwaith celf ar waliau allanol oriel Tŷ Pawb, yn wynebu neuadd y farchnad, yn cynrychioli trothwy neu ymyl. Y cyflyrau hyn yw beth sy’n gwneud Wal Pawb yn gomisiwn unigryw a heriol.

Mae Katie Cuddon wedi’i lleoli yn Newcastle. Mae hi’n darlithio ym Mhrifysgol Newcastle. Mae ei gwaith wedi ei arddangos yn eang, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae ei harddangosfeydd diweddar yn cynnwys 'Sticky Intimacy' Chapter, Caerdydd (2016). Wal Pawb yw comisiwn cyhoeddus mawr cyntaf Katie.

Mae ‘Wal Pawb’ yn gomisiwn blynyddol o chwe gwaith celf i’w harddangos ar draws dau fwrdd poster triphlyg. Cyhoeddir manylion yr alwad agored ar gyfer comisiwn 2019 yn y digwyddiad hwn.

------------------------------------------------

Join members of Tŷ Pawb’s exhibitions team as we discuss Katie’s work, how it was developed and how she hopes it will be received within the context of a combined market, community and arts centre.

The Wal Pawb remit is to address the coexistence of a market and art gallery within one building. The positioning of the artwork on the external walls of Tŷ Pawb’s gallery, facing into the market hall, is such that it represents a threshold or margin. These conditions are what renders Wal Pawb a unique and challenging commission.

Katie Cuddon is based in Newcastle. She is a lecturer at Newcastle University. Her work has been exhibited widely, both nationally and internationally. Recent exhibitions include 'Sticky Intimacy', Chapter, Cardiff (2016). Wal Pawb is Katie’s first large-scale public commission.

‘Wal Pawb’ is an annual commission of six artworks to be displayed across two Tri-Vision billboards within Tŷ Pawb. Details of the open call for the 2019 commission will be announced at this event.

Venue

Tŷ Pawb