We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
25
APR

Møt næringsministeren til frokost

08:00
10:00
Oslo Handelsstands Forening
Event organized by Oslo Handelsstands Forening

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Torbjørn Røe Isaksen er fortsatt ganske fersk som næringsminister, men dreven i politikken. Han er et kjent ansikt for de fleste, etter å ha vært kunnskapsminister i forrige periode. 25. april kan du møte Røe Isaksen her hos oss, og han vil blant annet snakke om den varslede Stortingsmelding om handel. Dette er første gang vi får en egen stortingsmelding om handelens situasjon i Norge.
Bakgrunnen for Stortingsmeldingen er blant annet et forslag fra representantene Geir Pollestad og Heidi Greni, som blant annet sier det følgende i sitt forslag:

«Handelsnæringen er Norges største private sysselsetter med ca. 370 000 ansatte. Handelsnæringen har stor betydning for samfunnet. Samtidig står handelen overfor en rivende utvikling, der digitalisering, automatisering, globalisering og utenlandsk konkurranse og netthandel kan endre handelen betydelig på kort tid. Dette vil få ringvirkninger langt utenfor den enkelte bedrift. Det er et sterkt behov for kunnskap om hvilke konsekvenser dette vil ha, og det vil derfor være en fordel med en bred politisk drøftelse av handelsnæringen.

Politiske rammevilkår har betydning for sysselsetting og verdiskaping. Rammevilkårene må være kunnskapsbaserte, for å sikre at den tilsiktede effekten med politiske tiltak faktisk nås. Rammevilkår som påvirker handelen, gir ringvirkninger ikke bare for næringen selv og landets økonomiske utvikling, men også for bosetting, miljø, folkehelse, transport, integrering og inkludering i samfunnet, kompetansebygging, innovasjon og utvikling.»

En stortingsmelding om handelen vil derfor være et viktig redskap for å utvikle kunnskapsbaserte og forutsigbare rammevilkår som sikrer fremtidig utvikling og konkurransevilkår for handelen.

Mer detaljert program kommer, og det blir litt tid til spørsmål og svar på tampen av møtet, så om du har noe du ønsker å ta opp med ministeren, meld deg på!

Vi serverer en enkel frokost kl 08.00, før møtet starter kl 08.30.

NB: Møtet er gratis for medlemmer, men krever påmelding.

Ikke medlemmer kr 500.-
Ikke oppmøtte som ikke har meldt seg av faktureres etterskuddsvis.