We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
23
MAY

Frokostmøte: Hverdagsberedskap

08:00
10:00
Oslo Handelsstands Forening
Event organized by Oslo Handelsstands Forening

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Vær forberedt på det uventede. I desember 2017 arrangerte OHF, NHO og Oslo Politidistrikt et miniseminar med tittelen beredskap i praksis, hvor temaet var beredskap knyttet til mer eller mindre organiserte terrorhendelser. Det var stor interesse for møtet, nærmere 200 møtte opp denne morgenen for å bli oppdatert på temaet.
Responsen på innholdet var svært positv i etterkant, og mange ville ha mer! Flere etterlyste enda mere konkrete og praktiske råd å ta med seg videre i beredskapsarbeidet i sin bedrift. "Dette var fint som en innledning til temaet, vi skulle ønske dette var det første i en serie med slike møter", var en tilbakemelding som gikk igjen.

Derfor arrangerer vi nå et frokostmøte med temaet hverdagsberedskap og førstehjelp, som skal ta beredskap ned på et enda mer konkret og matnyttig nivå.

Vi har fått med oss Anders Snortheimsmoen, spesialrådgiver i sikkerhet og beredskap til å holde møtet denne morgenen. Tyngre bakgrunn for oppgaven er det ikke mange som har, Anders har 35 år politifaglig bakgrunn med spesialkompetanse innen bekjempelse av organisert kriminalitet og terror-/sabotasjehandlinger. Han tjenestegjorde i 32 år ved Beredskapstroppen, politiets nasjonale antiterroravdeling, som operatør, divisjonsleder, utdanningsansvarlig og andre lederfunksjoner. De siste elleve årene var han sjef ved Beredskapstroppen. Anders har unik kompetanse innen forebygging og håndtering av alvorlige handlinger mot personer og virksomheter.