We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
21
APR

NAZIS RAUS! We say NO to the neonazi festival!

00:01
23:09
Antifa Kampfausbildung
Event organized by Antifa Kampfausbildung

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

ENGLISH BELOW
********

NAZIS RAUS! Mówimy nie neonazistowskiemu festiwalowi!


Od 20 do 21 kwietnia w hotelu „"Neißeblick” w Ostritz (niewielkim Saksońskim miasteczku przy granicy z Polską wsią Krzewina) pod hasłem „Reconquista Europa” odbędzie się neonazistowski festiwal „Schild & Schwert” (Tarcza i Miecz, w skrócie SS), na który zjechać ma się kilka tysięcy neonazistów z Niemiec i innych krajów Europy, zwłaszcza Polski i Czech. Zarówno data, jak i lokalizacja wydarzenia nie są przypadkowe – 20 kwietnia to data urodzin Adolfa Hitlera. Natomiast wybierając Ostritz, organizatorzy mieli na uwadze przeprowadzenie całego festiwalu bez żadnych większych problemów i zewnętrznych ingerencji. Ich celem jest odcięcie miasta i wypełnienie go tysiącami neonazistów, przez co utworzą coś w stylu tymczasowej strefy ochronnej dla sympatyków narodowego socjalizmu. Zakładają oni, że ogromna ilość uczestników festiwalu zablokuje, albo przynajmniej znacząco ograniczy, wszelkie formy oporu. Jeśli im się to uda, neonazistowska, radykalnie prawicowa niemiecka partia NPD zamierza regularnie wracać do Ostritz – organizator „Schild & Schwert” Thorsten Heise zarejestrował już w tym miejscu kolejne wydarzenie, które ma się odbyć w Październiku tego roku.

W celu zmobilizowania jak największej ilości osób w trakcie „Schild & Schwert” zorganizowano nie tylko koncerty zespołów z „Blood & Honour” (między innymi Lunikoff Verschwörung, Amok, Sons of Odin, Kategorie C – neonazistowską kapelę występującą w 2016 na festiwalu Orle Gniazdo – i Oidoxie – zeszłoroczną gwiazdę polskiego neonazistowskiego festiwalu „Night of Terror” w Grodziszczu), ale także turniej sztuk walki o nazwie „Ring der Nibelungen“, konwent tatuażu, stoiska wydawnictw i sklepów z odzieżą (neonazistowskie wzory na bluzach, koszulkach etc. sprzedawać będzie między innymi, popularna także w Polsce, firma Ansgar Aryan) oraz setki litrów piwa.
Polityczne deklaracje oraz przemówienia odkrywają w tym wypadku jedynie rolę listka figowego, dzięki któremu „Shield & Sword” uzyskuje ochronę przez niemiecką konstytucję. Wystąpienia polityczne są bowiem niezbędnym elementem wymaganym, aby dane wydarzenie uzyskało status „zgromadzenia politycznego”, a nie zwykłego wydarzenia prywatnego. Ochrona prawna udzielana zgromadzeniom politycznym jest rozległa i przynosi ze sobą znaczne korzyści dla organizatorów, którzy zwiększą dzięki nim zyski finansowe. Festiwal w Ostritz jest zatem nie tylko otwartą celebracją Adolfa Hitlera i jego ideologii, ale także wydarzeniem, w którym prawo do zgromadzeń jest jawnie nadużywane w celu generowania funduszy dla (między-) narodowych organizacji neonazistowskich z błogosławieństwem niemieckiego systemu prawnego.

Data oraz lokalizacja „Schild & Schwert” wskazują jednoznacznie na jeszcze jeden aspekt tego wydarzenia: celebrację urodzin Adolfa Hitlera zaledwie kilka kilometrów od granic kraju, który znacząco ucierpiał pod niemiecką okupacją – Polski. Jego organizatorzy gloryfikują narodowo-socjalistyczną ideologię, jednocześnie trywializując albo wypierając wszelkie nazistowskie zbrodnie popełnione na Polakach oraz innych mieszkańcach Centralno-Wschodniej Europy. Kluczowy jest także fakt, że Ostritz znajduje się na granicy z Dolnym Śląskiem, regionem, który sprawiedliwie został zwrócony Polakom po 1945, a który organizatorzy „Shield & Sword” po dziś dzień określają jako będący pod „tymczasową polską administracją”. Jak zauważa Sascha Elser z inicjatywy Rechts rockt nicht: „To oczywiste, że chcą oni te ziemie odzyskać”. Mimo to na festiwal wybierają się także Polscy neonaziści, którzy zrezygnowali z organizacji własnej imprezy urodzinowej dla Führera pod szyldem „Nocy Tożsamośći” i ogłaszają, że oficjalnie zapraszają do Ostritz. Nie przeszkadza im nawet to, że wokalista jednego z występujących na „Shield & Sword” neonazistowskich zespołów Michael Regener (Lunikoff Verschwörung), wielokrotnie skazywany w Niemczech za szerzenie nienawiści, przed laty zasłynął w tym środowisku wraz z zespołem Landster utworem „Polacken Tango”. Można w nim usłyszeć, jak Regener stwierdza:

„Polskie łobuzy wrzeszczą white power! Jak ja nienawidzę tej nacji gównianej. Od kiedy Polaczków do rasy aryjskiej zaliczamy?”.

Jak widać, polskim nacjonalistom to jednak wcale nie przeszkadza. Co więcej, planują oni nie tylko przyjechać na wydarzenie, ale także pomagać Niemcom w jego organizacji, zapewniają noclegi po stronie polskiej itd. Na oficjalnej stronie festiwalu „Shield & Sword” można zresztą przeczytać informację, że warto przyjechać pociągiem do Krzewiny i iść na festiwal pieszo, a wcześniej po stronie polskiej zrobić sobie tanie zakupy.

Nie tylko zresztą polscy neonaziści wspierają organizację „Shield & Sword”. Festiwal odbędzie się pod czujnym okiem niemieckiej i polskiej policji, która już podjęła współpracę, aby odpowiednio zabezpieczyć to „polityczne zgromadzenie” i nie dopuścić do zamieszek, co w praktyce oznacza, że będzie ochraniać faszystów oraz dbać o to, aby nic nie zakłóciło ich imprezy.

Sascha Elser, wyjaśniając punkt widzenia inicjatywy „Rechts rockt nicht”, zauważa: „Naszym zdaniem festiwal w Ostritz stanowi okazję dla wzmocnienia współpracy niemieckich neonazistów oraz rozwinięcia ich związków z przedstawicielami neonazistowskiej sceny z Polski i Czech. Dodatkowo wykorzystują oni celebrację urodzin Adolfa Hitlera do pozyskania funduszy na ich organizacje, a wszystko to pod czujnym okiem niemieckiej i polskiej policji, która będzie ochraniać wydarzenie. Jeśli faktycznie neonaziści mogą zebrać się i świętować urodziny Hitlera bez żadnych przeszkód, to znak, że z naszym prawem i społeczeństwem jest coś nie tak”.

Nie będziemy biernie obserwować, jak naziści z całych Niemiec i Europy gromadzą się na granicy, aby świętować urodziny Führera. Dla nas droga dialogu kończy się tam, gdzie pojawia się narodowy socjalizm, homofobia, antysemityzm, rasizm i mizoginia. Będziemy wspierać mieszkańców Ostritz i wspólnie sprzeciwimy się neonazistom!

21 kwietnia wszyscy jedźmy do Krzewiny i zademonstrujemy przeciwko neonazizmowi!
Organizujmy się, pomagajmy sobie w dotarciu na miejsce, bądźmy tam razem! Urządźmy na granicy kolorowy festiwal tolerancji, szacunku i solidarności! Wraz z naszymi przyjaciółmi z Niemiec i Czech wyślijmy jednoznaczny sygnał: Jesteśmy tu! Nie pozwolimy nazistom świętować! Nie pozwolimy im „podbić” Europy. Nie podbiją nawet małego Ostritz! Nie są mile widziani i nie będą się tu dobrze bawić!

Objaśnienia:

Inicjatywa „Rechts rockt nicht” to sieć organizacji i osób działających w regionie Görlitz-Zittau, a także w krajach wschodnioniemieckiej Saksonii, Brandenburgii i Berlinie.

NPD: Narodowa Demokratyczna Partia Niemiec, skrajnie prawicowa partia polityczna w Niemczech; po niemieckiej nazwie narodowej, Nationaldemokratische Partei Deutschlands.

Nibelungen: nazwa mitologicznej germańsko-nordyckiej rodziny królewskiej. Mity opracowane przez R. Wagnera jako opera stanowią centralny element kulturowy niemieckiego nacjonalizmu. Opera ta była także ulubioną sztuką Hitlera.

******************

NAZIS RAUS! We say NO to the neonazi festival!

On 20-21 April „Neißeblick” hotel in Ostritz (small Saxon town near the Polish border village Krzewina) is going to host a neonazi festival „Schild & Schwert” (Shield & Sword, SS for short) which is organized under the motto „Reconquista Europa”. A couple of thousands of neonazis from Germany and other European countries, mostly from Poland and Czechia, are expected to come. The date and the venue are not accidental - 20st April is Adolf Hitler's date of birth and the choice of a small town means that no interference from the outside and no serious obstacles are to be faced. The aim is to cut off the town and fill it with thousands of neonazis, which will result in creating a temporary safe zone for Hitler's fans. The organizers assume that large numbers of attendants will block or considerably limit any kind of protest or resistance. If this assumption proves correct, NPD, a neonazi extreme far-right German political party, is planning to regularly come back to Ostritz – Thorten Heise, the organizer of “Schild & Schwert”, has already registered another event in the town which is going to take place in October this year.

In order to draw in large numbers of guests, the SS festival offers not only concerts of bands such as Blood&Honour, Lunikoff Verschwörung, Amok, Sons of Odin, Kategorie C (a neonazi band which played at Orle Gniazdo festival in 2016) or Oidoxie (last year's headliner of Polish neonazi festival “Night of Terror” held in Grodziszcze) but also other attractions – a martial arts tournament named “Ring der Nibelungen”, a tattoo convent, distros with press materials and clothes (shirts and other items with neonazi symbols are going to be sold by a well-known Polish company Ansgar Aryan) and hectolitres of beer.

Political declarations and rallies with speeches serve here as a fig leaf which guarantees that “Shield & Sword” is protected by the German constitution. According to the German law system, political speeches are necessary for a rally or an event to gain the status of a “political assembly”, and not to be just some private event. Legal protection provided for political assemblies is wide and offers numerous benefits for the organizers who use it to gain financial profits. Thus, the festival in Ostritz in not only an open celebration of Adolf Hitler and his ideas but also an event which thanks to the clear manipulation of the law serves as a fundraiser for international neonazi groups. All this under the umbrella of German law.

The date and place where the SS festival will be held point to one more important aspect of this event – Hitler's birthday is celebrated just few kilometres off the border of a country which enormously suffered under German occupation, i.e. Poland. The organizers glorify the ideology of national socialism yet denying or belittling all nazi crimes and atrocities brought on Poles and other Central-East European citizens. More interestingly, Ostritz lies on the border with Dolny Śląsk (Lower Silesia) region which in 1945 was rightfully returned to Poland. However, “Shield & Sword” organizers publicly claim that the region is “temporarily under Polish administration”. Sascha Elser from the Initiative “Rechts rockt nicht” notes: “It is obvious that they want this land back”. Apparently, it does not keep Polish neonazis from coming to the festival. Moreover, they resigned form organizing their own celebration of Hitler's birthday called “Noc Tożsamości” (The Night of Identity) and officially invite to come to Ostritz. They do not seem to be bothered even by the fact that Michael Regener, the vocalist of the Lunikoff Verschwörung band who is going to play at SS and a notorious convict of spreading hatred in Germany, used to sing in other neonazi band called Landster which was famous for its song “Polacken Tango” and its lyrics:

“Polish louts scream white power! Oh how I hate this shit nation. Since when do Polacks belong to aryan race?”

Not a problem for Polish nationalists, it seems. Actually, on the contrary. They plan to come and help organizing the festival, also offer accommodation in the nearby area on the Polish side of the border. The official SS festival website says that it is recommended to come to Krzewina by train, do some cheap shopping in Polish shops and then travel on foot.

But it is not only Polish neonazis who support and help in organization of “Shield and Sword”. Both Polish and German police join forces in order to protect this “political assembly” and prevent possible riots. This basically means official state protection for the fascists so that nothing can spoil their party.

Sascha Elser presents the point of view of “Rechts rockt nicht”: “In our opinion the festival in Ostritz will be a chance for German neonazis to tighten their cooperation and develop and strengthen relations with similar groups in Poland and Czechia. Also, it will be a great opportunity to collect funds for their activities. All this with police protection from Polish and German joint forces. If this is really to happen, that you can gather and celebrate Hitler's birthday without any problems or consequences, it is a clear sign that our law and society is sick”.

We will not stand and watch when neonazis from Germany and the rest of Europe come for a party to celebrate Fuhrer's birthday. For us the dialogue ends where national socialism, homophobia, antisemitism, racism and misogyny start. We will support the residents of Ostritz.We will stand together and resist them!

We must all go to Krzewina on 21st April and demonstrate against neonazism.

Organize yourselves, organize transport, let's be there together! Let's throw a colourful fiesta on the border in support of tolerance, mutual respect and solidarity! With our friends from Germany and Czechia we are going to send a clear message: We stand here! We will not let neonazis celebrate! We will not let them “reconquer” Europe. They will not even conquer the small town of Ostritz. They are not welcome here and they will not spend happy time here.

Explanatory notes:

Initiative “Rechts rockt nicht” is a network of organizations and activists working in Görlitz-Zittau region and Saxony, Brandenburg and Berlin lands.

NPD - Nationaldemokratische Partei Deutschlands; extreme far-right political party in Germany
Nibelungen – name of the royal family in the german-nordic mythology; myths created by R. Wagner and incorporated into his operas consist a central cultural element of German nationalism. This particular opera was Hitler's most favourite.

Venue

Ostritz