We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
29
SEP

Kuidas toetada ja mõista last kunstiteraapia võtteid kasutades

10:00
17:30

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Laste verbaalne eneseväljendusoskus ja elukogemus olukordi kirjeldada on väike. Kunstiteraapia saab olla suureks abiks, kui sõnadest jääb puudu või kardetakse end väljendada. Kunstilisi tegevusi võib kasutada abistava vahendina selleks, et lapsed ja noored saaksid väljendada oma tundeid, mõtteid ja läbielamisi. Läbi kunstilise tegevuse saab noori ja lapsi paremini tundma õppida, aidata neid üle hirmudest, avastada probleeme, toetada eneseväljendust ja kasvatada enesekindlust.

Koolituse eesmärk on õpetada osalejaid märkama laste muret, anda ideid ja tehnikaid, kuidas motiveerida lapsi ja noori oma murest rääkima ja aidata tal lahendust leida.

Koolitusel käsitletavad teemad:
*mis on kunstiteraapia;
*milliseid sekkumistasandeid kasutatakse kunstiteraapias;
*millised on kunstiteraapia meetodid ja tehnikad ning kasutusel olevad materjalid;
*mida panna tähele lapse vaatlemisel;
*kuidas rääkida lapsega tema kunstitööst;
*mis teha, kui laps ei taha rääkida oma kunstitööst;
*kuidas lõpetada kunstiline tegevus lapsega;
*mida teha laste kunstitöödega pärast nende valmimist;
*kuidas analüüsida lapse kunstitööd.
Praktiline osa:
*praktilisi näiteid hõlmavaid teraapiajuhtumeid (videod, fotod, juhtumikirjeldused);
*omakogemus kunstiteraapia lühiprotsessist.

KOOLITUSE TULEMUSEL: Koolituse läbinud isik omab ülevaadet kunstiteraapiast üldisemas plaanis ning on saanud omakogemuse kunstiteraapia lühiprotsessist. Erinevate teraapia juhtumitega tutvumine võimaldab saada häid mõtteid, kasulikke tehnikaid ja meetodeid praktiliseks tööks lastega - nende arendamisel ning emotsionaalsel toetamisel.
Koolitus annab võimaluse tutvuda kunstiterapeudi tööspetsiifikaga.

KOOLITAJA:
Helen Tartes-Babkina on psühholoog (MSc) / kunstiterapeut (MSc terviseteadus), Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate külalislektor, kes on töötanud aastaid Viimsi haiglas rehabilitatsiooni- ja taastusraviosakonna psühholoog-kunstiterapeudina. Aastast 2001 on Helen töötanud trauma läbi elanud ja erivajadustega lastega sh. autistide, downi sündroomiga lastega, vaimset väljakutset omavate ning aktiivsus-, tähelepanu-ja käitumishäirega lastega. Hetkel töötab Helen enda erapraksises nii laste, noorte kui täiskasvanutega ning õpib psühhoanalüütiliste psühhoterapeutide väljaõppes (alates aastast 2014a.). Helen Tartes-Babkina on välja andnud raamatu “Kunst abiks lapse ja noore mõistmisel. Kunstiteraapia põhimõtted abiks lapsevanemale ja lastega töötavale spetsialistile”, mis ilmus aastal 2010. Raamat on saanud hulgaliselt positiivset tagasisidet ja praktikas rakendamist, nii lapsevanemate kui ka lastega töötavate spetsialistide poolt.

SIHTGRUPP: Koolitusele on oodatud kõik lapsevanemad ja lastega töötavad spetsialistid.

TOIMUMISE AEG: 29.-30.09.2018
KOOLITUSE MAHT: 16 akad tundi
ASUKOHT: Weizenbergi 20/1, Tallinn

OSALUSTASU: 120 eurot + km
Hind sisaldab koolitusmaterjale, praktiliseks tööks vajalikke vahendeid, teepause.

LÕPETAMISEL: tõend osalemise kohta

REGISTREERU KOOLITUSELE elektroonselt https://goo.gl/forms/AP722l7OU4SwpUky1
või kirjutades meile tarkustekool@gmail.com

Lisainfo:
E-mail: tarkustekool@gmail.com
Tel: +372 52 41 650