We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
05
APR

Prof. Jan Szancenbach i jego uczniowie. Pracownia 303

18:00
18:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Jan Wacław Szancenbach
artysta malarz, profesor ASP w Krakowie

Urodzony 8 stycznia 1928 roku w Krakowie.
1940-42 Szkoła Przemysłu Artystycznego, profesorowie: Ludwik
Wojtyczko, Józef Mehoffer, Andrzej Jurkiewicz.
W latach 1942-45 samokształcenie w kontaktach z kolegami: Tadeuszem Brzozowskim, Andrzejem Cybulskim, Wojciechem Hasem, Bronisławem Pawlikiem. W roku 1945 przyjęty na drugi rok studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, studiował w pracowniach profesorów: Wojciecha Weissa, Eugeniusza Eibischa, Ludwika Gardowskiego. W 1948 roku uzyskał absolutorium, a w 1952 roku dyplom. Od 1948 roku był asystentem w pracowniach: E. Eibischa i L. Gardowskiego. Profesor zwyczajny. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przez dwie kadencje.
Od 1948 roku brał udział w około 300. wystawach krajowych, około 50. wystawach zagranicznych (m.in. w Londynie i Paryżu).
Zmarł 15 grudnia 1998 roku w Krakowie. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu na Salwatorze.

Nagrody i wyróżnienia: kilkanaście nagród i wyróżnień w konkursach na plakaty, znaki firmowe, odznaki, znaczki pocztowe itp. Nagrody za Malarstwo: Dyplom honorowy TPSP, Grand Prix na Międzynarodowej Wystawie w Monte Carlo (zespołowo), nagroda na wystawie „Człowiek i Praca”, Wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki na V. Ogólnopolskiej Wystawie Marynistycznej, medal na wystawie „Złotego Grona” w Zielonej Górze, Medal im. Stanisława Wyspiańskiego (TPSP – Kraków), Dyplom Honorowy ZPAP na wystawie jubileuszowej, Nagroda Miasta Krakowa (1974), Nagroda Prezesa Rady Ministrów „Za Twórczość dla Dzieci” (1978), Nagroda Ministra Kultury i Sztuki III., II. i (trzykrotnie) I. stopnia (za pracę pedagogiczną, działalność organizacyjną w Radzie Wyższego Szkolnictwa Artystycznego oraz za całokształt twórczości), Złota Odznaka ZPAP, Złota Odznaka „Za pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”, Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Narodowej Kultury” i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Jan Szancenbach poprzez matkę Marię, malarkę, uczennicę Olgi Boznańskiej był spokrewniony z Marią Skłodowską-Curie i jej córką Ireną Joliot, które uhonorowano aż trzema Nagrodami Nobla z fizyki i chemii. Podczas wizyt w Krakowie Irena Joliot brała udział w kąpielach i pielęgnacji małego Jasia.
Z obrazów jego autorstwa emanuje radość i piękno. Był pedagogiem i wychowawcą całej plejady uznanych artystów malarzy, Dziekanem Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie, Prorektorem i Rektorem ASP w Krakowie przez dwie kadencje (do 1993 roku). Działał z wielkim oddaniem w „Bratniaku”, ZPAP i TPSP w Krakowie. W latach 80. XX. wieku zainicjował rozbudowę Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (gmach przy ul. Paderewskiego), a gdy w stanie wojennym cofnięto ministerialną dotację, co groziło zatrzymaniem prac budowlanych, zapłacił swoimi obrazami (oficjalnie poprzez Uchwałę Senatu ASP) wykonawcy za budowę następnej kondygnacji. Po odwilży w 1956 roku wyjechał na półroczne stypendium do Paryża, bardzo skromne, pozwalające na zamieszkanie w maleńkim pokoiku, ale umożliwiające przeżycie i zetknięcie się ze sztuką europejską, co zaważyło na jego późniejszych wyborach artystycznych. Przywiązywał ogromną wagę do wyjazdów zagranicznych młodych malarzy.
W latach 90. XX. wieku zaczął fundować prywatne stypendia na wyjazdy do Paryża kolorystom, a w testamencie polecił spadkobiercom fundowanie stypendiów z pozostawionych na ten cel funduszy. Polecił również utworzenie w jego domu muzeum i domu pracy twórczej, gdzie prezentowane powinny być obrazy jego, jego matki i jego żony, utrzymywane z pozostawionych dużych kwot pieniężnych.
Zmarł w niespełna trzy miesiące po przejściu na emeryturę, pozostawiając kilkaset obrazów, willę i majątek dużej wartości.
W tym roku przypada 20. rocznica śmierci i 90. rocznica urodzin Profesora. Z tej okazji jego uczniowie postanowili uczcić swego nauczyciela dołączając do planowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie pokazu obrazów Mistrza. Obecna wystawa pt. „Prof. Jan Szancenbach i jego uczniowie. Pracownia 303” wpisuje się w obchody jubileuszu 200. lat powstania Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w której Profesor przez kilkadziesiąt lat prowadził pracownię malarstwa w sali 303.

Uczniowie Prof. Jana Szancenbacha z Pracowni 303:
Beata Bebel-Karankiewicz, Zbigniew Cebula, Mariusz Drohomirecki, Marian Figiel, Joanna Gałecka, Andrzej Górnisiewicz, Anna Grzesik
Juszczak, Grzegorz Federowicz, Gaba Herman, Andrzej Kapusta, Włodzimierz Karankiewicz, Anna Karpowicz-Westner, Sławomir Karpowicz, Jarosław Kawiorski, Piotr Kidawski, Anna Kostenko, Donat Kowalski, Andrzej Kozyra, Jerzy Kubina, Jarosław Kweclich, Roman Łaciak, Małgorzata Maćkowiak, Andrzej Makowski, Jacek Mathiasz, Piotr Matuszek, Jan Matuszewski, Magdalena Nałęcz, Zbigniew Nowak, Damian Pacha, Lucyna Patalita, Narcyz Piórecki, Stach Pokryszka, Zbigniew Sałaj, Mirosław Sikorski, Edyta Sobieraj, Stanisław Stasiulewicz, Renata Szpunar-Kubczyk, Bożena Szuflita, Monika Ślósarczyk, Joanna Warchoł, Lech Wolski, Zbigniew Woźniak, Piotr Wójtowicz, Grażyna Zarzecka, Jan Ziarnowski.

Kuratorzy:
Joanna Warchoł, Gaba Herman, Przemysław J.Witek