We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
15
APR

Koncert: IL BALLO

18:00
20:30
Pałac w Rybnej
Event organized by Pałac w Rybnej

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Wiosna Barokowa (Koncert 4/5)
IL BALLO

Anna Śliwa – skrzypce barokowe
Katarzyna Czubek – flet prosty
Anna Wiktoria Swoboda – lutnia, gitara barokowa
Dariusz Żurawek – wiolonczela barokowa
Joanna Solecka – klawesyn
oraz
Tancerze Baletu Dworskiego CRACOVIA DANZA – Marta Baranowska, Łukasz Szkiłłądź

W programie:
Michael Praetorius (1571-1621) - Ballet du Roy
Giovanni Giacomo Gastoldi (ok. 1554-1609) - L’innamorato
- Taniec z gdańskiej tabulatury lutniowej
Michael Praetorius - Pavane de Spaigne
Fabritio Caroso (ur. ok. 1526) - Passo e Mezzo
Gasparo Zanetti (zm. ok. 1660) - Gagliarda
Michael Praetorius - Ballet des Anglois
- Bizzarria d’Amore z dzieła „Nuove Inventioni di Balli” Césare Negriego
Francesco Bendusi (zm. ok. 1553) - Passamezzo ditto Il Romano
Gasparo Zanetti - Saltarello
John Dowland (1563-1626) - Frog Galliard / Now, o now I needs must part
- Dwa Tańce polskie z Tabulatury Virginii Renaty von Gehema
Jacques Pollonois (Jakub Polak; ok. 1545- ok. 1605) - Courante, Prelude
Diomedes Cato (ok. 1565-1627) - Favorito
Robert Jones (ok. 1577-1617) - Farewell, dear love
Jacob van Eyck (ok. 1590-1657) - Wariacje na temat Farewell, dear love
Giorgio Mainerio (ok. 1535-1582) - Ballo Anglese
Tabulatura Jana z Lublina - Rex
Michael Praetorius - La Volte
- Courante
- Galliarde
- Gavotte

Anna Śliwa - skrzypaczka o wielostronnych zainteresowaniach, pasjonatka edukacji muzycznej najmłodszych dzieci. Jest absolwentką Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie w zakresie skrzypiec współczesnych i skrzypiec barokowych. Specjalizuje się w solowym i kameralnym repertuarze dzieł muzyki dawnej, a także w improwizowanym wykonawstwie zabytków muzyki przedrenesansowej i etnicznej. W repertuarze muzyki dawnej wykorzystuje altówkę i skrzypce barokowe, lirę da braccio, violę d'amore, fidel i pochette. Współpracuje z większością polskich zespołów muzyki dawnej, np. Ars Cantus,Concerto Polacco, Il Tempo, a także z austriackim zespołem Pandolfis Consort Wien. Od 2007 r. kieruje zespołem instrumentów historycznych Intrada. Pracowała jako skrzypaczka w zespole Capella Cracoviensis (1992 - 1995) i altowiolistka w Zespole Instrumentów Dawnych Musicae Antique Collegium Varsoviense Warszawskiej Opery Kameralnej (2001 - 2004). Brała udział w licznych nagraniach płytowych oraz w prestiżowych festiwalach.

Katarzyna Czubek - jest absolwentką klasy fletu prostego prof. Petera Holtslaga w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz klasy Jorge Isaaca w Conservatorium van Amsterdam. Studiowała grę na obojach historycznych w klasie prof. Paolo Grazziego w Conservatorio di Musica F.E. Dall’Abaco w Weronie oraz u prof. Franka de Bruine w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Katarzyna jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu koncertów Młoda Muzyka Dawna. Gra w zespole muzyki dawnej Bianco Fiore, z którym koncertowała na wielu znaczących scenach europejskich. Jest asystentem klasy fletu prostego prof. Erika Bosgraafa w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz gościnnym wykładowcą na Podyplomowym Studium Muzyki Dawnej w Akademii Muzycznej w Gdańsku.
W 2017 roku została laureatką stypendium Młoda Polska- programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Anna Wiktoria Swoboda - ukończyła z wyróżnieniem klasę lutni w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem Jerzego Żaka oraz w Hochschule für Musik Trossingen (Niemcy) pod kierunkiem Rolfa Lislevanda. Szczególnym zamiłowaniem darzy muzykę solową XVII i XVIII wieku na lutnię barokową oraz muzykę kameralną z użyciem teorby i gitary barokowej jako instrumentów continuo. Jest także absolwentką wydziału Komparatystyki Literackiej w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją grę doskonaliła uczestnicząc wielokrotnie w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Hopkinsona Smitha, Jacoba Lindberga, Joachima Helda, Evangelinę Mascardi oraz Antona Birulę. Stypendystka Baden-Württemberg-Stipendium oraz Die Vössing-Stiftung. Realizując basso continuo współpracowała z solistami i zespołami zarówno w kraju, jak i za granicą, a także z teatrami operowymi w Stuttgarcie (Wilhelma Theater), Pforzheim, Krakowie, Warszawską Operą Kameralną oraz z Danmarks Radio Orkestret, Hochschule der Künste Bern i Hochschule für Musik u. Theater Leipzig. Brała udział w premierowym wykonaniu i nagraniu oratorium „Golia abbattuto” A. Melaniego (dyr. J. Żak), w nagraniu ścieżki dźwiękowej do sztuki „Szkoła żon” dla Teatru Telewizji (muz. A. Konarski, reż. J. Stuhr) oraz cyklu M. Stachowskiego „Amoretti” (1982), a także rejestracji audiowizualnej utworów z tabulatur krzeszowskich dla Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona.
Anna Wiktoria jest redaktorem współczesnego wydania zbioru solowych utworów lutniowych „Neue Lauten-Früchte” E. Reusnera juniora (1636-1679) we francuskim wydawnictwie Le Luth Doré, a także pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym odbywającego się od 2013 r. corocznego festiwalu Wiosna Barokowa w Pałacu w Rybnej. Prowadzi warsztaty i wykłady na temat instrumentów lutniowych i ich repertuaru oraz klasy Lutni i Dawnych Instrumentów Szarpanych w Szkole Muzycznej II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie oraz w Akademii Muzycznej w Katowicach.

Joanna Solecka – jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunkach Fortepian, Teoria Muzyki oraz Klawesyn. Jako pianistka uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez K. Kennera, R. Buchbindera, B. Bucknera, B. Kawallę. Klawesyn studiowała w klasie prof. E. Stefańskiej, a następnie uczestniczyła w kursach interpretacji muzyki dawnej prowadzonych przez m.in. J. Ogg’a, T. de Goede, M. Krolla. A. Bottichena oraz L. Stawarz. W życiu zawodowym stara się łączyć doświadczenia zdobyte we wszystkich dziedzinach swojego wykształcenia, poświęcając czas na pracę dydaktyczną w zakresie teorii muzyki i instrumentalistyki oraz na działalność artystyczną i promującą kulturę. Jest autorką wielu haseł do Encyklopedii Muzycznej Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Prowadzi klasę klawesynu oraz zajęcia z muzyki dawnej w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Występuje na festiwalach i koncertach w kraju oraz za granicą, wykonując muzykę kameralną i utwory solowe. Ma na swoim koncie współpracę z Filharmonią Krakowską, Capellą Cracoviensis, Operą Krakowską i baletem dworskim Cracovia Danza. W zakresie kameralistyki koncentruje się na wykonawstwie historycznym, we współpracy z muzykami grającymi na instrumentach dawnych, ale chętnie też występuje z instrumentalistami reprezentującymi współczesny nurt wykonawczy. Jej repertuar wypełniają utwory od renesansu do czasów współczesnych. Grywa w rozmaitych formacjach kameralnych, z duetem klawesynowym włącznie (ClaveDuo). We współpracy z M. Kraftem dokonała pierwszego pełnego przekładu na język polski traktatu C. Ph. E. Bacha „Versuch über die Wahre Art das Clavier zu spielen” (O prawdziwej sztuce gry na instrumentach klawiszowych, Astraia, Kraków 2017). W 2017 roku uzyskała tytuł doktora sztuki na Akademii Muzycznej w Krakowie.

Dariusz Żurawek - jest absolwentem Krakowskiej Akademii Muzycznej, gdzie zdobył tytuł magistra sztuki w specjalności gry na wiolonczeli barokowej studiując w klasie dr hab. Teresy Kamińskiej. Jest muzykiem, który należy do nurtu wykonawstwa historycznie świadomego. Jego żywe zainteresowanie muzyką dawną narodziło się w szkole podstawowej, kiedy został flecistą w Zespole Muzyki Dawnej Beani Cracovienses. Dzięki temu nietypowemu, jak na szkołę powszechną, przedsięwzięciu edukacyjnemu postanowił w wieku lat szesnastu rozpocząć edukację muzyczną w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie w klasie wiolonczeli mgr Renaty Cebulskiej. Okres ten był niezwykłe inspirujący w kontekście rozwoju jego dalszych zainteresowań artystycznych. Obecnie kieruje Zespołem Muzyki Dawnej Salsamentum. Brał udział w licznych krajowych wydarzeniach artystycznych m. in. na Festiwalu Tańców Dworskich Cracovia Danza w Krakowie, czy w Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum w Kaliszu, gdzie w 2007 roku otrzymał indywidualne wyróżnienie za wysoki poziom wykonania muzyki baroku, a sześć lat później wyróżnienie zespołowe za wysoki warsztat wykonawczy (2014). Brał udział, jako solista, w XV Międzynarodowym Festiwalu Bachowskim w Świdnicy oraz w organizowanym przez Krakowską Akademię Muzyczną Kraków Bach Festiwal, czy w Dniach Bachowskich. Miał przyjemność współpracować z tak ważnymi przedstawicielami nurtu wykonawstwa historycznie świadomego jak: Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, Paul Esswood, Joshua Rifkin. Stale zgłębia wiedzę na temat wykonań utworów zgodnie z założeniami epoki, w których dane dzieła zostały skomponowane oraz stara się przekazać swój entuzjazm na temat muzyki dawnej młodszemu pokoleniu artystów.

Bilety w cenie (normalny 20zł, seniorzy oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia 10zł) można zakupić w recepcji Pałacu w Rybnej przed koncertem lub dokonując wpłaty na konto Pałacu.

Other events hosted by

Pałac w Rybnej

Other events by
Pałac w Rybnej