We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
06
SEP

Lessenreeks - Collegiate Shag - Den Bosch

21:00
21:45
The Swing Shakers
Event organized by The Swing Shakers

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

* English below

Beginnerscursus Collegiate Shag

Den Bosch gaat net als Tilburg uit zijn voegen swingen!!
In de schitterende benedenzaal van Pand 18 starten we op donderdagavond 6 september met een lessenreeks Collegiate Shag

Collegiate Shag? Collegiate Shag is, net zoals Lindy Hop, eind jaren 20 van de vorige eeuw ontstaan. Shag heeft geen duidelijke ontstaansgeschiedenis, maar men denkt dat Shag is geëvolueerd vanuit de foxtrot. Kenmerkend van deze dans is dat het meeste werk gedaan wordt met de voeten, en die gaan dan ook behoorlijk los!

Naast Collegiate Shag blazen we ook leven in de Lindy Hop. Zie ons andere evenement voor meer info.

Ken je ons nog niet? Of wil je ons in actie zien voordat je jezelf laat onderdompelen in wekelijkse lessen? Dat kan! Op donderdagavond 14 juni organiseren wij een meet-and-greet voor iedereen die interesse heeft om bij ons te komen dansen. Deze avond staat in het teken van kennismaking. We laten ons aan jullie zien door middel van filmpjes, demonstraties en minilessen. Loop tussen 20.00 en 22.30 uur Pand 18 binnen en ervaar wat swingdansen is…

Donderdagavond 6 september start de eerste lessenreeks. We trappen af met een gratis proefles van 21.00-21.45 uur. Na deze proefles kan iedereen zichzelf inschrijven voor een lessenreeks van 13 lessen. Deze lessen lopen vanaf 13 september tot en met 13 december. De kosten voor deze lessenreeks zijn € 84.50 per persoon. Op elke extra lessenreeks in dezelfde periode krijg je 30% korting. Meld je nu aan voor een (gratis) proefles: www.swingshakers.nl/aanmelden

Koen, Elske en Anouk zullen de lessen verzorgen. Nadat The Swing Shakers in Tilburg een bloeiende swingdansscene hebben opgebouwd, hopen we vol trots te mogen zeggen dat ook Den Bosch SWINGT.

Tot op de dansvloer!

Koen, Elske en Anouk


* Beginners course Collegiate Shag

Den Bosch will, just like Tilburg, burst with Swing dancing!!
In the beautiful venue of Pand 18 we start a series of Collegiate Shag lessons on Thursday night, September 6.

Collegiate Shag? Collegiate Shag, just like Lindy Hop, originated in the late 20's of the last century. Shag has no clear history, but it is thought that Shag has evolved from the foxtrot. Characteristic of this dance is that most of the work is done with the feet, and they go pretty loose!

We will also blow life into the Lindy Hop. See our other event for more info.

You don’t know us yet? Or you want to see us in action before you let yourself be immersed in weekly classes? This is your chance! On Thursday evening, June 14, we organize a meet-and-greet for anyone who is interested in dancing with us. This evening is all about meeting each other. We will show you who we are through videos, demonstrations and mini lessons. Come to Pand 18 between 8.00 pm and 10.30 pm and experience what Swing dancing is…

The first series of lessons starts on Thursday evening, September 6th. We kick off with a free trial lesson from 9.00 pm to 9.45 pm. After this trial lesson you can subscribe for the series of 13 lessons. These classes take place from 13 September to 13 December. The costs for this series of lessons are € 84.50 per person. You will receive a 30% discount on every extra course in the same period. Sign up now for the (free) trial lesson: www.swingshakers.nl/aanmelden

Koen, Elske and Anouk will take care of the lessons. After The Swing Shakers in Tilburg have built a thriving swing dance scene, we hope to be able to say proudly that Den Bosch also swings.

See you soon, on the dancefloor!

Koen, Elske and Anouk

Venue

Pand 18