We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
19
MAR

Zarejestruj się w biegu po dyszkę

00:00
00:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

LINK DO REJESTRACJI W BIEGU:
https://stanley105.typeform.com/to/PNyQ7y

LINK DO EWENTUALNYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH BIEGU:
https://stanley105.typeform.com/to/w9lB2I

BIEG PO „DYSZKĘ” DLA RODZINY - REGULAMIN

I. Cel imprezy

1. Obchody V Diecezjalnego Święta Rodziny oraz Jarmarku Cysterskiego.
2. Wsparcie Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia z siedzibą w Opolu.
3. Uwrażliwienie na potrzeby osób będących w potrzebie.
4. Integracja we wspólnocie parafialnej i nie tylko.
5. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

II. Organizatorzy
1. Parafia Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy.
2. Gmina Jemielnica.

III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się 1 maja 2018 r. o godz. 17.00 wokół stawu przy kościele parafialnym w Jemielnicy.

IV. Zasady akcji
1. W biegu mogą brać udział zarówno zespoły rodzinne (tzn. rodzice z dziećmi lub rodzeństwo) jak i
biegacze indywidualni (podział na kobiety i mężczyzn). Zespoły rodzinne otrzymują jedną planszę na
całą rodzinę, a ich bieg odbywa się w formie sztafety.
2. Każdy uczestnik przez przebiegnięcie jednego okrążenia (600m) przyczynia się do przekazania z puli
sponsorskiej „dyszki” (10 zł) na rzecz Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia.
3. Pula sponsorska składa się z dowolnych ofiar przekazanych przez osoby pragnące wspomóc to dzieło.
4. Zaliczenie okrążenia będzie potwierdzane naklejką na otrzymanej wcześniej planszy.
5. Liczba uczestników dopuszczonych do biegu będzie zależała od wysokości puli sponsorskiej.
6. O zamknięciu listy poinformujemy na stronie: www.facebook.com/sztafetarodzinna

V. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności
do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje
się do jego przestrzegania, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku
dla potrzeb biegu.
2. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: https://stanley105.typeform.com/to/PNyQ7y
3. W przypadku osoby niepełnoletniej biegającej indywidualnie potrzebna jest pisemna zgoda rodziców
lub prawnych opiekunów (załącznik 1)
4. Rejestracja zawodników rozpocznie się 1 maja o godz. 16.30. w altance przy stawie.
5. Wszelkie zapytania proszę kierować na adres: https://stanley105.typeform.com/to/w9lB2I

A.M.D.G