We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
30
MAY

Teithiau Cerdded Adar Dan Arweiniad

09:30
16:30

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Bydd y diwrnod yn dechrau yn y Ganolfan Ymwelwyr am 9.30am lle byddwn ni'n cael paned bach yn y caffi ac yn sgwrsio am y diwrnod. O'r fan yma, byddwn yn mynd allan, er mwyn cael cyfle i nodi amrywiaeth o adar mynyddoedd a rhostir dan arweiniad arbenigol Paul Williams, a fydd yn arwain am y dydd. Mae Paul yn Arweinydd Mynydd cymwysedig ym Mannau Brycheiniog ac mae ganddo ddiddordeb gydol oes mewn Ornitholeg, yn enwedig rhywogaethau ucheldirol. Mae wedi cynnal arolygon a gwaith cadwraeth ar gyfer y BTO a'r RSPB. Byddai rhywfaint o rywogaethau y byddem yn gobeithio eu gweld yn cynnwys Tinwen y Garn, Clochdar y Cerrig, Barcud Coch, yr Ehedydd a sawl rhywogaeth ucheldirol arall. Mae'r adar a welwyd ar y daith hon yn cynnwys Hebog tramor, Mwyalchen y mynydd, y Gog a Hebog yr Ehedydd. Mae'r daith gerdded oddeutu 12km gyda 475 metr o lethr ac fe ddylai gymryd rhwng 5-6 awr. Bydd angen i chi ddod â phecyn cerdded mynydd arferol, ysbienddrych a chinio blasus! Mae’r cyfan hyn yn £25 y pen.