We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
11
APR

Współ / kultura - spotkanie otwarte

18:00
19:30
Siemianowickie Centrum Kultury
Event organized by Siemianowickie Centrum Kultury

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

=> OTWARTE SPOTKANIE INFORMACYJNE

=> WSZYSTKO, CO TRZEBA WIEDZIEĆ O PROJEKCIE współ / kultura

=> dla młodzieży (15 - 19 lat)
=> dla osób dorosłych w wieku 20 - 45 lat
=> dla mieszkańców dzielnic Hugo, Laura Huta, Nowy Świat

/ dla osób zainteresowanych udziałem w diagnozie potencjału kulturotwórczego oraz dla potencjalnych liderów inicjatyw lokalnych /

-----------

współ / kultura to projekt realizowany przez Siemianowickie Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.


Na czym polega?

=> DAJ SIĘ ZDIAGNOZOWAĆ (kulturalnie)

=> MASZ POMYSŁ NA PROJEKT KULTURALNY? ZGŁOŚ GO W KONKURSIE! MAMY DO ROZDYSPONOWANIA 22.000 zł NA INICJATYWY LOKALNEPierwszy etap projektu polegał będzie na przeprowadzeniu diagnozy w obrębie 3 wybranych grup docelowych.
Badane będą możliwości współdziałania mieszkańców z Siemianowickie Centrum Kultury oraz ich potencjał kulturotwórczy. Badania w formie grup fokusowych przeprowadzą wspólnie: eksperci Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, pracownicy SCK oraz przedstawiciele społeczności lokalnej.
Wyniki badań wraz z diagnozą z nich wynikającą zostaną opublikowane w formie elektronicznej.
Następnie ogłosimy konkurs na inicjatywy lokalne i do końca czerwca 2018 r. wybierzemy inicjatywy, na realizację których przyznamy środki. Łączna kwota środków na inicjatywy lokalne to 22.000 zł.
Konkurs będzie adresowany do diagnozowanych grup docelowych.

Drugi etap projektu to wcielanie Waszych pomysłów w życie. Od lipca 2018 r. autorzy wyłonionych w konkursie inicjatyw przystąpią do realizacji swoich projektów przy wsparciu Siemianowickiego Centrum Kultury.