We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
31
MAY

Stay and Play

10:00
15:00
Plas Pentwyn
Event organized by Plas Pentwyn

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Due to the success of our pilot Stay and Play these sessions will now become a regular feature at Plas Pentwyn.

Drop in anytime between 10-3pm. Stay for one hour or a few. The cost is just £2 per child. Under 1's attend for free. Children must be accompanied by an adult.

We kindly ask that you don't bring your own food. Taff's Cafe will of course be open for you to get something to eat. Kids lunch bags are just £2 which includes a sandwich, drink, crisps, a piece of fruit and a chocolate treat.

We'll look forward to seeing you and your little ones.

Oherwydd llwyddiant ein cynllun peilot Aros a Chwarae bydd y sesiynau o hyn ymlaen yn cael eu cynnal yn rheolaidd ym Mhlas Pentwyn.

Galwch heibio unrhyw bryd rhwng 10-3pm. Aros am awr neu fwy. Y gost yw £2 yn unig ar gyfer pob plentyn. O dan 1 oed am ddim. Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Gofynnwn yn garedig nad ydych yn dod â bwyd eich hun gyda chi. Bydd Taff’s Cafe ar agor wrth gwrs os ydych eisiau rhywbeth i’w fwyta. Dim ond £2 yw bagiau cinio plant sy’n cynnwys brechdan, diod, creision, darn o ffrwyth a siocled.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld chi a'ch plantos.

Venue

Plas Pentwyn

Other events hosted by

Plas Pentwyn

Other events by
Plas Pentwyn