We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
24
APR

Show Me The Money - Ota yliopiston talous haltuun!

17:00
19:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Onko yliopiston talous sinulle hepreaa? Mietitkö, millä perusteilla rahat jakautuvat tiedekuntien välillä? Mistä yliopisto saa rahoituksensa, ja millaisia taloudellisia reunaehtoja opetuksen järjestämisessä tai opiskelutilojen kehittämisessä on? Kuka raha-asioista päättää? Tämä tilaisuus on sinulle, joka haluat päästä perille yliopiston taloudesta!

Tiistaina 24.4. klo 17.00–19.00 HYY tarjoaa mahdollisuuden tutustua yliopiston talouteen piinkovien asiantuntijoiden esittelemänä Porthanian salissa PIII (Yliopistonkatu 3, 1. krs). Tilaisuudessa yliopiston kvestori eli talousjohtaja Marjo Berglund ja talouspäällikkö Marika Häggman avaavat yliopiston talouden kiemuroita perusteista lähtien – tämä on tilaisuutesi kysyä mitä tahansa yliopiston raha-asioista!

Tämä sukellus HY:n talouteen on erityisen hyödyllinen opintovastaaville ja opiskelijaedustajille, sillä rahoitus asettaa toiminnan raamit tiedekuntille ja koulutusohjelmille niin opetuksen kuin tilojenkin suhteen. Kaikki teemasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita! Tapahtuman tila on esteetön. Tilaisuus on suomenkielinen.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 23.4.: https://www.lyyti.in/SHOW_ME_THE_MONEY__Ota_yliopiston_talousasiat_haltuun_5720/fi

Mitä: Tiivis tietopaketti yliopiston taloudesta
Milloin: Ti 24.4. klo 17.00–19.00 (Huomaa muuttunut päivämäärä!)
Missä: Metsätalo (Unioninkatu 40), sali 6
Miksi: Massi on massii, ja tieto on valtaa: Opiskelijan on helpompi vaikuttaa, kun yliopiston talouden perusteet ovat hanskassa!

***
OBS: Tyvärr ordnas den här utbildningen om universitetets ekonomi enbart på finska.

Är universitetets ekonomi hebreiska för dig? Undrar du på vilka grunder pengarna fördelas mellan fakulteterna? Var får universitetet sin finansiering och hurdana är de ekonomiska ramvillkoren för att ordna undervisning eller utveckla studielokaler? Vem bestämmer över pengarna? Det här är en föreläsning för dig som vill sätta dig in i universitetets ekonomi!

På tisdagen den 24 april kl. 17.00–19.00 i Porthanias sal PIII (Universitetsgatan 3, 1. vån.) erbjuder HUS möjlligheten att få en inblick i universitetets ekonomi presenterad av verkliga experter i ämnet. Universitetets kvestor, dvs. ekonomidirektör Marjo Berglund, och ekonomichef Marika Häggman förklarar de ekonomiska sammanhangen från grunden – här är din chans att fråga vad som helst om universitetets ekonomi!

Den här djupdykningen i HU:s ekonomi är särskilt nyttig för studieansvariga och studentrepresentanter eftersom finansieringen bestämmer ramarna för fakulteterna och utbildningsprogrammen både när det gäller undervisning och lokaler. Alla intresserade är varmt välkomna! Lokalen är tillgänglig. Föreläsningen hålls på finska.

Anmäl dig senast den 23 april: https://www.lyyti.in/SHOW_ME_THE_MONEY__Ota_yliopiston_talousasiat_haltuun_5720/se

Vad: Kompakt informationspaket om universitetets ekonomi
När: Tis 24.4 kl. 17.00–19.00 (Observera det nya datumet!)
Var: Porthania (Universitetsgatan 3), sal PIII
Varför: Kunskap är makt: Det är lättare för studenter att påverka om de förstår grunderna i universitetets ekonomi!

***
NB: Unfortunately, this training session on the University’s finances is held only in Finnish.

Are the University’s finances all Greek to you? Are you curious about what the allocation of funds between faculties is based on? Where does the University get its funding from, and what is the financial framework within which organising teaching and developing study facilities must operate? Who makes the decisions on financial matters? This event is for you if you want to get up to speed on the University’s finances!

HYY is providing an opportunity to learn about the University’s finances from experts of the highest calibre at 5.00 pm–7 pm on Tuesday 24 April. The event is held in Hall 6 of Metsätalo (at Unioninkatu 40, 3rd floor). In the event, Chief Financial Officer Marjo Berglund and Head of Finance Marika Häggman from the University will clear up the topic of the University’s finances starting from the basics – this is your chance to ask anything you want about the University’s financial affairs!

This introduction to the finances of the University of Helsinki is particularly useful for study advisors and student representatives, as funding provides the framework for the operation of faculties and degree programmes – in terms of both teaching and facilities. We warmly welcome everyone interested in the theme to attend! The event space is accessible, and the event is held in Finnish.

Please sign up by 23 April: https://www.lyyti.in/SHOW_ME_THE_MONEY__Ota_yliopiston_talousasiat_haltuun_5720/en

What: A compact info package on the University’s finances
When: At 5.00 pm–7.00 pm on Tuesday 24 April (Please note the change of date!)
Where: In Porthania (at Yliopistonkatu 3), Hall PIII (P3)
Why: Because money's the thing and knowledge is power: It is easier for students to have an impact when they know the basics of the University’s finances!

Venue

Porthania