We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
14
APR

Szkolenie: Zrozumieć dziecko z zab. integracji sensorycznej

09:00
16:00
Poza Schematami
Event organized by Poza Schematami

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat typowych objawów zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z ADHD, ze spektrum autyzmu oraz tych uznanych za ogólnie zdrowe. Ponadto uczestnicy zapoznają się z możliwościami pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia przetwarzania sensorycznego w szkole i w domu oraz nauczą się w odmienny sposób postępować z dziećmi zastępując dotychczas stosowane metody wychowawcze, skutecznymi interwencjami dostosowanymi do rodzaju zaburzeń sensorycznych. Uczestnicy staną się bardziej świadomi tego, jak trudno dostrzegalne problemy i nieadekwatne reakcje na bodźce wpływają na codzienne funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami SI.
Tematyka szkolenia:

Integracja sensoryczna - wprowadzenie pojęcia.
Od niemowlęctwa do dorosłości czyli rozwój integracji sensorycznej.
Działanie mózgu i znaczenie bodźców.
Typowe objawy i przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej.
Zaburzenia układu przedsionkowego.
Uczenie się nowych umiejętności motorycznych a dyspraksja rozwojowa.
Zmysł dotyku (obronność dotykowa i nadwrażliwość).
Percepcja wzrokowo i słuchowa w uczeniu się.
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego dzieci ze spektrum autyzmu.
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej.