We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
14
APR

Szkolenie: Wokół krzywdzenia i traumy

09:00
16:00
Poza Schematami
Event organized by Poza Schematami

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Część I – Praca z dzieckiem krzywdzonym. Termin: 14-15.04.2018

Warsztat przybliża zagadnienie nadużyć seksualnych oraz ich konsekwencji. Obala mity związane z tym rodzajem przemocy. Pomaga przyjrzeć się wszystkim etapom pomocy dziecku krzywdzonemu: od diagnozy, poprzez interwencje prawną i rodzinną, po terapię. Warsztat jest bogaty w treści praktyczne, konkretne wskazówki oraz techniki pracy terapeutycznej. Dość wnikliwie pokazuje trudności w pracy terapeutycznej z osobami krzywdzonymi oraz podpowiada możliwości pokonywania przeszkód
* Objawy wykorzystania seksualnego – opis i film pokazujący ofiary i ich sposób narracji
* Diagnoza wykorzystania
* Informowanie rodziny o wynikach diagnozy; pozyskiwanie rodzica nie krzywdzącego do współpracy z terapeutą i ochrony dziecka
* Interwencja prawna i socjalna; terapeutyczne aspekty interwencji prawnej
* Przygotowanie do przesłuchania
* Terapia ofiar
* Trudności w pracy z osobami krzywdzonymi

Część II – Psychoterapia traumy i PTSD dzieci i młodzieży Termin: 26-27.05.2018
Warsztat poświęcony diagnozie i terapii zaburzeń pourazowych. Pokazuje objawy i sposoby diagnozowania dzieci i młodzieży. Przybliża warunki bezpiecznej i skutecznej terapii, której główną trudnością jest zmotywowanie pacjenta do współpracy. Pomaga zapoznać się z metodą przedłużonej ekspozycji, technikami poznawczymi oraz niewerbalnymi pracy z traumą.
* Diagnoza PTSD u dzieci i młodzieży; różnicowanie zaburzeń i konsekwencji psychologicznych traumy
* Warunki bezpiecznej terapii: warunki jakie musi spełniać pacjent, terapeuta; motywowanie do pracy terapeutycznej za pomocą metafor
* Technika przedłużonej ekspozycji – tworzenie narracji traumatycznej, sposoby pracy poznawczej nad treściami okołotraumatycznymi, techniki behawioralne
* Włączanie technik terapii schematu w proces narracji traumatycznej
* Angażowanie rodziców do współpracy i znaczenie psychoedukacji
* Technika przewijania

Część III – Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami oraz tendencjami samobójczymi u dzieci i młodzieży Termin: 09-10.06.2018
Warsztat ten dotyczy pracy terapeutycznej z dużą grupą pacjentów o trudnych do opanowania zachowaniach autoagresywnych. Jest to kontynuacja poprzednich dwóch warsztatów obejmująca konsekwencje psychologiczne doświadczania przez młodych pacjentów zdarzeń o charakterze traumatycznym oraz zaniedbania emocjonalnego. Warsztat przybliża przyczyny zachowań autoagresywnych. Pokazuje pomocne i szkodliwe reakcje w sytuacjach kryzysowych na tego rodzaju zachowania u młodzieży. Pomaga nabyć umiejętności szacowania ryzyka samobójstwa i pracy terapeutycznej z osobami autoagresywnymi. Warsztat obejmuje elementy pracy własnej związanej z osobistymi przekonaniami dotyczącymi zachowań autoagresywnych
* Przyczyny występowania zachowań autoagresywnych. Samouszkodzenia a kształtująca się osobowość w kierunku border-line Funkcje samouszkadzania się
* Postawy własne uczestników wobec problemu samouszkadzania się
* Wsparcie i akceptacja w rozmowie z osobą dokonującą samouszkodzeń. Karzący rodzic, złoszczące się dziecko, odłączony obrońca – terapia schematu zachowań autoagresywnych
* Między wsparciem a nauką nowych umiejętności – dialektyczna terapia behawioralna zachowań autoagresywnych
* Kontrakt terapeutyczny w przypadku pracy z osobą samookaleczającą się
* Szacowanie ryzyka samobójstwa
* Powszechne przekonania samobójców
* Postawy własne uczestników wobec problemu samobójstwa
* Sposoby rozmowy z osobą zgłaszającą myśli samobójcze
* Kontrakt terapeutyczny w przypadku pracy z osobą przejawiającą myśli i tendencje samobójcze

Other events by
Poza Schematami