We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
02
MAY

Valné zhromaždenie ELSA Bratislava

17:00
20:00
ELSA Bratislava
Event organized by ELSA Bratislava

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Vážení členovia ELSA Bratislava,

srdečne Vás pozývame na Valné zhromaždenie ELSA Bratislava,
ktoré sa uskutoční dňa 2. Mája o 17:00 v miestnosti č. 324 (Iuridicum) v historickej budove Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Návrh programu zasadnutia Valného zhromaždenia je nasledovný:

1. Otvorenie zasadnutia Valného zhromaždenia,
2. Voľba predsedajúceho, hlasovacej komisie, zapisovateľa a overovateľov,
3. Schválenie programu zasadnutia Valného zhromaždenia,
4. Správa o činnosti združenia a jeho jednotlivých sekcií,
5. Správa o finančnom hospodárení združenia,
6. Správa o činnosti dozornej rady,
7. Diskusia,
8. Voľba funkcionárov Výkonnej rady ELSA Bratislava na obdobie 1.8.2018 - 31.07.2019,
9. Ukončenie zasadnutia Valného zhromaždenia.

V zmysle čl. V ods. 1 písm. b) Stanov ELSA Bratislava a čl. XIX Organizačného a rokovacieho poriadku ELSA Bratislava vyzývam členov ELSA Bratislava, ktorí majú záujem kandidovať do volených funkcií vo Výkonnej rade ELSA Bratislava, aby si pripravili všetky potrebné dokumenty (viď príloha) vyžadované uvedenými predpismi. Tieto dokumenty s ohlásením kandidatúry v zmysle čl. XIX ods. 2 Organizačného a rokovacieho poriadku ELSA Bratislava následne odovzdajú riadne zvolenej hlasovacej komisii na zasadnutí Valného zhromaždenia. Vyššie uvedené predpisy sú k dispozicií v kancelárii ELSA Bratislava (č. dverí 517 SB).

Nezabudnite, že v zmysle čl. VIII ods. 2 Stanov ELSA Bratislava: Právo zúčastniť sa a hlasovať na Valnom zhromaždení majú všetci členovia Združenia.

Budeme sa tešiť na Vašu účasť!