We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
03
APR

Vernisáže na Pragovce / Malba.tečka nr.1

18:00
21:00
The White Room
Event organized by The White Room

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Vernisáže na Pragovce / Malba.tečka nr. 1
3.4.2018 v 18:00

Pragovka Gallery a The White room vás srdečně zvou na další z řady synchronizovaných vernisáží.

18:00 společné zahájení+ vernisáž výstavy Oblek, kterému nic nevadilo /// Pragovka Gallery Entry
18:30 vernisáž Vezme to ruka/// Pragovka Gallery Rear
19:15 koncert Lhotákové & Soukup Roman Radkovič Collective.
19:30 vernisáž PRZ / The White Room

Více níže + For English scroll down

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Jana Vojnárová, Nikola Brabcová: Oblek, kterému nic nevadilo/// Pragovka Gallery Entry
3.4.-20.4.2018
Výstava Jany Vojnárové a Nikoly Brabcové kombinuje díla, která mají rozdílná východiska, potkávají se však ve společných tématech: předmět, tělo, barva. Obě autorky usilují o různé způsoby vyjádření prostřednictvím spektra médií - od malby přes koláž po objekt - a v prostoru Pragovka Gallery Entry usilují o vzájemnou symbiózu prorůstající experimentálně pojatým instalačním rámcem. Kurátoruje Tereza Jindrová.

Vezme to ruka/// Pragovka Gallery Rear
3.4.-17.5.2018
Výstava Vezme to ruka absolventů a studentů Ateliéru malby (2008 ~ 2018) je hledáním společného ideálu ve vytváření obrazu jako paradoxu. Neurčitost pramenící z nehmotné povahy malby je konfrontována s rituály každodenních pracovních úkonů a skrze techniky rozvrhování. Dominantní črtou jednotlivých autorských přístupů na výstavě je materializace jako „uchopování“ myšlenkových procesů a multisubjektivního jazyka smyslově provokativních situací zahrnujících kresbu, malbu, objekty, instalace a performance.
Vystavující: Marek Burcl, Dominik Hlinka, Simona Gottierová, Juraj Kadlečík, Peter Jánošík, Kristína Kandriková, Mária Kováčik, Matúš Novosad, Adam Šakový, Jana Viteková....
Kurátoři: Mária Janušová, Ján Kralovič, Klaudia Kosziba

PRZ/ The White Room
Textura, rozežranost, dekonstrukce, video, asambláž, gázotisk, pigment, pixel, relikviář. Umělci Petra Navrátilová, Ryan O'Rourke, Zuzana Růžičková představí v galerii White Room své současné práce.

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Synchronized Openings at Pragovka/ Painting. Dot Vol. 1

Pragovka Gallery and The White Room cordially invite You to next from our synchronized openings, which will be held at 3.4.2018 at18:00 .

Programme:
18:00 Synchronized openning of all three exhibitions + opening of "The suit that did not mind anything" /// Pragovka Gallery Entry
18:30 Opening "A hand will take it" /// Pragovka Gallery Rear
19:15 concert and dance performance of Lhotáková & Soukup Roman Radkovič Collective
19:30 Openning "PRZ" /// The White Room

For detailled info scroll down

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Jana Vojnárová, Nikola Brabcová: A suit that did not mind anything /// Pragovka Gallery Entry
3.4. - 20.4.2018
The exhibition of Jana Vojnárová and Nikola Brabcová combines works with the different backgrounds, however, they meet the common themes: subject, body, color. Both artists buck for the different ways of expressing by the spectrum of media – from painting, through college to object. In Pragovka Gallery Entry space they strive for the mutual symbiosis which grows over experimental installation framework. Curator: Tereza Jindrová.

A hand will take it /// Pragovka Gallery Rear
3.4. - 17.5.2018
The exhibition of graduates and students from the Studio of Painting (2008 ~ 2018, VŠVU, Bratislava) named "A hand will take it" is a quest for a common ideal in creating the image as a paradox. The uncertainty stemming from the intangible nature of painting is confronted with the everyday work rituals and scheduling techniques. On the exhibition, the dominant feature of individual author's approaches represents materialization as a "grasping" of thought processes and a multisubjective language of sense-provocative situations including drawing, painting, objects, installation and performance.
Exhibitors: Marek Burcl, Dominik Hlinka, Simona Gottierová, Juraj Kadlečík, Peter Jánošík, Kristína Kandriková, Mária Kováčik, Matúš Novosad, Adam Šakový, Jana Viteková.
Curators: Mária Janušová, Ján Kralovič, Klaudia Kosziba

PRZ / The White Room
3.4.-20.4.2018
Texture, redness, deconstruction, video, assemblage, gauze print, pigment, pixel, reliquary. The artists Petra Navrátilová, Ryan O'Rourke, Zuzana Růžičková will present their current works in the White Room Gallery.