We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
05
APR

Zakon o izvršbi in zavarovanju – novela ZIZ-L

18:30
19:30
Pravna fakulteta Maribor
Event organized by Pravna fakulteta Maribor

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Predavateljica: dr. Anja Drev

O predavanju:
25. 3. 2018 je v veljavo stopila že 12. novela Zakona o izvršbi in zavarovanju, novela ZIZ-L. Gre za obsežno novelo, ki posega v več kot 60 členov ZIZ, in vnaša tudi nekatere nove določbe. Prinaša pomembne spremembe in novosti. Z novelo se tako v zvezi s predlogi za izvršbo uvaja obveznost predložitve izvršilnega naslova pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova in obveznost opredelitve temelja zahtevka pri izvršbi na podlagi verodostojne listine. V okviru sprememb na področju pravnih sredstev velja izpostaviti uzakonitev (sicer omejene) možnosti revizije, spremembo pristojnosti višjih sodišč, pristojnost sodišča prve stopnje za izdajo nadomestnega sklepa, uvedbo ugovora zoper sklep o spremembi upnika in spremembo pravil o ugovoru tretjega. Poseben sklop sprememb je namenjen varstvu pravic dolžnika pri izvršbi na nepremičnino, ki je dolžnikov dom. V luči informatizacije in posodobitve izvršilnih postopkov je določena zakonska podlaga za spletne dražbe nepremičnin in premičnin. Posodobljen je postopek v zvezi s seznamom dolžnikovega premoženja, jasneje je urejen odlog izvršbe na predlog upnika. Velik delež sprememb je namenjen uskladitvi z določbami pravnih aktov EU, ki se v RS uporabljajo neposredno. Spremenjena so pravila o pravnih posledicah neuspešnega in neizvedenega rubeža premičnin. Prav tako so spremenjene določbe o izvršbi na vrednostne papirje. Spremembe pa posegajo tudi na področje poslovanja izvršiteljev.
V okviru predavanja bodo predstavljene najpomembnejše spremembe ZIZ in njihova uporaba v praksi.

O predavateljici:
Dr. Anja Drev je sodnica na Okrajnem sodišču v Mariboru. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo avtorica več strokovnih in znanstvenih člankov s področja izvršilnega in gospodarskega prava ter predavateljica na strokovnih izobraževanjih.

predsednica, Bojana Kmetec Rošic