We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
18
APR

Exkurzia OLÚp, n.o. Predná hora

08:00
15:30

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Katedra kresťanskej pedagogiky a psychológie organizuje pre denných i externých študentov Pravoslávnej bohosloveckej fakulty exkurziu spojenú s prednáškami, ktorá sa uskutoční v ODBORNOM LIEČEBNOM ÚSTAVE PSYCHIATRICKOM - PREDNÁ HORA.

Dôležité informácie pre študentov:
- exkurzia sa koná 18.4.2018 (streda)
- záväzné prihlásenie do 13.4.2018
- prihlasujte sa na: exkurzia.pbf@gmail.com
- cena exkurzie: 8€
- je možné si objednať aj obed: 2,90€

Prosíme študentov, ktorí majú záujem aj o obed, aby to uviedli do emailu.

Stručné info o OLÚp, n.o. Predná hora:
- špecializovaná nemocnica poskytujúca zdravotnú starostlivosť v oblasti liečby závislostí všetkých druhov a liečby psychických porúch
- poskytuje aj iné programy a služby, a to:
▪ posilňovacie pobyty pre abstinujúcich
▪ doliečovanie - terciárna prevencia od alkoholu, patologického hráčstva a iných nelátkových závislostí, ilegálnych drog a pod.
▪ rodinná terapia pre závislých a ich rodinných príslušníkov
▪ edukačné služby a i.
Pozn.: Pri nedostatočnom počte prihlásených - 45 (z dôvodu nenaplnenia kapacity autobusu) sa exkurzia neuskutoční.