We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
04
APR

Hemp and Embroidery workshop with Ethnic groups

13:00
17:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Tiếng Việt ở phía dưới
----------------------------------------------------------------
We are honored to welcome the Red Dao and the Hmong ethnic groups to Hoi An and they will demonstrate their amazing traditional skills in our museum. You will experience the Hem workshop which focus on the first stages of hemp production, stripping the bark before crushing and joining the fibres. You will see also some of the finest antique products made by the Hmong.

Embroidery is one of the special trades of the Red Dao. You will create a small piece and learn about the fabrics, threads and symbology with a Red Dao teachers.

Workshops will offer a fun and hands-on beginner experience, but can also be tailored to suit participants with a higher knowledge of crafting.

Join with us at Precious Heritage Museum on:
4th of April: Red Dao embroidery
5th of April: Hmong hemp workshop and embroidery
6th of April: Hmong hemp workshop and embroidery together with Red Dao embroidery.

Organized by Precious Heritage Museum and Ethos Travel with the support of Anantara Hoi An Resort.
----------------------------------------------------------------
Chúng tôi rất vinh dự chào đón các chị người Dao Đỏ và người Hmong đến Hội An và tái hiện lại những kỹ năng truyền thống tuyệt vời của họ. Bạn sẽ được trải nghiệm buổi hướng dẫn thực hành các công đoạn đầu tiên của việc làm vải lanh như tước vỏ, và bện xoắn và được xem một số sản phẩm lanh lâu đời nhất của người Hmong.

Thêu là một trong những nghề truyền thống đặc biệt của người Dao Đỏ. Bạn sẽ được tìm hiểu các loại vải, sợi chỉ thêu, ý nghĩa của hình thêu và tự thực hành một mảnh riêng cho mình dưới sự hướng dẫn của những cô giáo người Dao Đỏ.

Các buổi thực hành sẽ mang đến những trải nghiệm thực tế thú vị cho người mới bắt đầu cũng như được nâng cao hơn cho những người tham gia đã có kinh nghiệm thủ công.

Tham gia với chúng tôi tại Bảo tàng Di sản vô giá vào các ngày:
4/4 :Lớp thêu của người Dao Đỏ
5/4: Lớp làm vải lanh với người Hmong
6/4: Lớp làm vải lanh và thêu cùng người Hmong và người Dao Đỏ

Sự kiện được tổ chức bởi Bảo tàng Di sản vô giá và Cty Du lịch Ethos cùng sự hỗ trợ của Anantara Hoi An Resort.