We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
01
NOV

Nodokļu reforma: UIN un personāla nodokļi."

10:00
13:00
PwC's Academy Latvija
Event organized by PwC's Academy Latvija

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Aicinām uz 2 dienu mācību kursiem, kurā informēsim par jaunumiem saistībā ar jauno
nodokļu reformu, piedāvāsim risinājumus un analizēsim piemērus. Sniegsim arī salīdzinājumu
starp nodokļu piemērošanu pirms un pēc izmaiņām Latvijas nodokļu sistēmā.


Uzņēmumu ienākumu nodoklis
• Jaunais UIN aprēķina princips un tā salīdzinājums ar
esošo modeli – apliekamā bāze, likme, taksācijas
periods
• Sadalītā peļņa vs. nosacīti sadalītā peļņa – ko tas sevī
ietver?
• Ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas,
reprezentācijas izmaksas un personāla ilgtspējas
pasākumi
• Nedrošie debitoru parādi
• UIN bāzē iekļaujamie palielinātie procentu
maksājumi
• Maksājumi nerezidentiem – ieturējuma nodoklis
• Atvieglojumi par ziedojumiem
• Pārejas noteikumi (uzkrātās nesadalītās peļņas
izmantošana, nodokļu zaudējumi, uzkrājumu
norakstīšana u.c.).


Personāla nodokļi
• Izmaiņas IIN nodokļu likmēs, to
piemērošana un ietekme uz nodokļa
aprēķinu:
- Kādas izmaiņas gaida darba devēju?
- Kā izmaiņas ietekmēs fiziskās personas?
• Izmaiņas IIN atvieglojumos, attaisnotajos
izdevumos un neapliekamā minimuma
piemērošanā, šo izmaiņu praktiskā ietekme
• Izmaiņas gada ienākumu deklarācijas
iesniegšanas pienākumā
• Izmaiņas VSAOI nodokļu likmēs, papildus
apliekamie objekti, praktiskā ietekme, t.sk.
uz autoratlīdzību saņēmējiem un
pašnodarbinātām personām
• Solidaritātes nodokļa izmaiņas un
transformācija, tajā skaitā, nodokļa
sadalījums pa budžetiem.