We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
17
APR

Kontraktsseminar: Standardkontraktene NTK 15 / NF 15

09:00
13:00
Norsk Industri
Event organized by Norsk Industri

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Det vises til prosjektet "Konkurransekraft – norsk sokkel i endring" der et av tiltakene er: "Standardkontrakter må benyttes. Operatører og leverandører må i økende grad ta i bruk de nye standardkontraktene."

De nye standardkontraktene for leveranser til norsk sokkel ble tatt i bruk i 2015 og 2016. I 2016 ble også NIB (Norsk Innkjøpsbetingelser) fremforhandlet som speiler prinsippene videre i leverandørkjeden. Det er et uttrykt ønske i offshoreindustrien at NTK og NF standardene blir brukt i størst mulig omfang i industrien for å effektivisere industrien. Disse er allerede i bruk i ganske stort omfang, og alt tyder på at dette vil øke betraktelig over de neste årene.

Det vises til prosjektet "Konkurransekraft – norsk sokkel i endring" der et av tiltakene er: "Standardkontrakter må benyttes. Operatører og leverandører må i økende grad ta i bruk de nye standardkontraktene."

Det gjøres fortsatt en del særlige tilpasninger av de ulike brukerne av avtalene, men også da er det viktig at alle har innsikt nok til å forstå hva dette gjør med risikofordelingen i verdikjeden. For at arbeidet med effektivisering gjennom standardisering skal gi full effekt, må både de som jobber med kontraktene i sitt daglige virke og beslutningstakere ha god innsikt i og oversikt over kontraktene. Dette vil ha betydning for forståelsen av risikoen i prosjektporteføljen, hvordan deler av dette kan kontrolleres og ikke minst for riktig prising av prosjektet.

Christopher L. Sveen er partner i advokatfirmaet Haavind og var forhandlingsleder for leverandørene i forhandlingene om de reviderte NTK- og NF kontraktene. Han har også vært sentral i forhandlingene om og ferdigstillelsen av NIB 2016. Christopher vil med dette kurset gi en innføring i standardkontraktene.


PROGRAM

09.00: Velkommen - orientering om Standard kontraktstyret (SKS) og viktighet og bruk av standardkontrakter
v/Hans Petter Rebo, Norsk Industri og Øystein Joranger, Norsk olje og gass

09.15: Bakgrunnen, motivene for og anvendelse av standardkontraktene
v/ Christopher L. Sveen - partner i advokatfirmaet Haavind:

10.00: Pause/kaffe

10.20: Tematisk gjennomgåelse av viktige forhold å være oppmerksom på ved bruk av standardkontraktene; i forbindelse med kontraktsinngåelse og i gjennomføringen av prosjektet
v/ Christopher L. Sveen (forts.)
• kontantstrøm/likviditet i prosjektet
• sentrale elementer ved fastsetting av kompensasjonsformat
• ansvar for designutvikling
• ansvar for underleveranser
• forsinkelsesansvaret
• mangels- og garantiansvaret,
• og en del andre elementer vedrørende risiko- og ansvarsfordelingen i kontraktene.

11.15: Pause, enkel servering

11.45: Kurs fortsetter

13.00: Slutt