We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
12
MAY

Arts Olimpia - İncəsənət Olimpiadası 2018

10:00
22:00
AZERBAIJAN YOUTH UNION
Event organized by AZERBAIJAN YOUTH UNION

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Ниже изложено на русском языке:

Beynəlxalq Müsiqi * Teatr * Show * Moda - Müsabiqəsi

Təchizat
Keçiriləcək məkan: Bakı şəhəri. Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrı.
Təşkilatçı: Azərbaycan Gənclər İttifaqı.
Təşkilatı dəstək: Azərbaycan Rəqs Assosiyasiyası, Azərbaycan Cherlidinq Birliyi, Beynəlxalq Rəqs və İncəsənət Federasiyası.

Müsabiqənin məqsəd və vəzifələri: Uşaq və Gəncləri yaradıcılıq mədəniyyətinin inkişafı. İştirakçıların və yaradıcı qrupların rəhbərlərinin peşəkar bacarıqlarının təkminlləşdirilməsi. Mədəniyyət müəssisələri, təhsil və yaradıcı birlikləri arasında təcrübə mübadiləsi yaratmaq və yaradıcı əlaqələr qurmaq.

1. Janrlar və nominasiyalar:
Müsabiqədə iştirak edəbilərlər. Kolektivlər və fərdi iştirakçılar. Heçbir yaş məhdudiyəti yoxdur. 4- yaşdan başlayaraq hərkəs iştirak edəbilər: “ İnstrumental Janırlar ”, “ Xoreoqrafiya ”, “ Moda Teatrı ”, “ Teatr ” , “ Bədii İfadə ” və.s.

. İnstrumental Janr – Simli alətlər ( Skripka, violonçel, qitara, tar, kamança və.s ). Nəfəsli alətlər ( truba, saksafon, fleyta, klarnet və.s).Dilli alətlər ( Fortopianino ). Xalq alətləri – bir əsərin ifa edilmə müddəti 4- dəqiqəyə qədər olmalıdır. Qiymətləndirmə meyarları- repertuarın mürəkkəbliyi, səs dinamikasının yüksəkliyi, texniki azadlığın dərəcəsi, bədii və səhnə mədəniyyətinin dərəcəsi.

. Moda Teatr – Bir bədii konsepsiya əsasında teart kostyumlarının göstərişi, bir rəssamın fikirləri əsasında yaradılmış, bir neçə incəsənət istiqamətlərinin sintezi, incəsənət obrazlarının yaradılması istiqamətində yönləndirilməsi, şou ( moda ), musiqi, dizayn və xoreoqrafiya vasitəsilə bədii obrazları yaratmaq üçün nəzərdə tutmuşdur. İştirakçılar bir-iki kompozitsiya təqdim edirlər. Hər bir kompozitsiya 4- dəqiqəyə kimi göstərilməlidir. Qiymətləndirmə meyarları – obrazların uyğunluğu və rejissorun qərarı ilə qiymətləndirilir.

. Teatr – Hər hansı bir tamaşanın bir parçasını 10- dəqiqə ərzində göstərmək lazımdır. Qiymətləndirmə meyarları- repertuar seçimi, rejissorun qərarı, tamaşanı göstərmə peşəkarlığı.

. Bədii İfadə - 1-2 əsərin 4 – dəqiqəyə qədər vaxt müddətində ifadə olunması. Qiymətləndirmə meyarı – repertuar seçimi, rejisorun qərarı, ifadə baçarıqları.

. Modelyer – Dizayner .
Bədii teatr və gündəlik geyim-paltarların yaradılmasına qiymət verilir.

2. Müsabiqənin şərtləri:

Formalar – solistlər, duet ifaçıları, ansambllar və orkestrlər. Hər yaş kateqoriyası üçün və hər naminatsiya üçün ayrı-ayrılıqda qiymətləndirirlər. Yaş kateqoriyaları – 3-6 yaş, 7-10 yaş, 11-15 yaş, 16-25 yaş, 25-dən yuxarı. Ansamblda yaş kateqoriyası iştirakçıların əksəriyyətinin yaşına uyğun müəyyən edilir. Qarışıq qruplara kollektivlər aid edilir, hansılarda ki, 3 və ya daha çox yaş kateqoriyasına aid iştirakçılar var.
* Texniki tələblər – fonoqramma USB yada flaşkaya yazılmalıdır. Hansındakı yalnız yarışmada istifadə olunacaq mahnı olmalıdır. Müsabiqədə istifadə olunmayan məlumatı USB və ya flaşka ilə ötürmək qadağandır. İçazə verilən format : MP3 audio musiqinin keyfiyəti 320kb/s. Hər yazının tərkibində bu informatsiyalar olmalıdır: Ansamblın adı və ya iştirakçının adı və soyadı, əsərin adı, təmsil elədikləri şəhər və ya ölkə.

3. Münsiflər heyyəti:
Münsiflər heyyətinə yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdir. Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin əməkdar işçilərindən ibarətdir. Təşkilat komitəsi münsiflər heyətinin verdiyi qiymətləndirməyə heçbir adiyatı yoxdur. Münsiflər heyətinin qərarları qətidir və müzakirə olunmur!


4. Mükafatlandırma :
Grand Prix qalibi hərbir naminatsiyada müəyyən edilir. İştirakçılara həmçinin laureat diplomları verilir. Hər naminatsiyaya və hər yaş kateqoriyasına uyğun. Münsiflər heyyətinin 2-3 və ya daha artıq Grand Prix və ya digər naminatsiyalar vermək ixtiyarındadırlar. Qala konsert proqramı münsiflər heyyətinin və bədii münsiflər tərəfindən tövsiyə olunan nömrələr formalaşdırır.


5. Bəyanat:
Konkursda iştirak eləmək üçün siz mayın 1-dək ərizələri doldurub az.gencler@mail.ru meil ünvanına göndərmək lazımdır.


6. Maliyyə şərtləri:
Qeydiyatdan keçmək üçün 1 nəfərə görə solo ifada 20 Azn ( duet 10 Azn, qruplar 7 Azn )


7. Əlavə məlumat:
Rəhbərlər və ya valideyinlər iştirakçıların ərizələrini təqdim etdikdə konkursun şərtlərini qəbul edirlər. Təşkilatı komitə konkursun şərtlərini pozan iştirakçıların konkursdan kənarlaşdırmaq ixtiyarına malikdir. Foto və vidio materiallar konkursun keçirilmə ideyası, atributlar, loqotiplər təşkilati komitəyə aiddir. Başqa komitələr tərəfindən istifadə olunması qadağandır.


Международный Конкурс – Фестиваль Искусств
Олимпиада Искусств 2018

Положение
Место проведения: г. Баку, Государственный Театр Песни имени Рашида Бейбутова.
Организаторы: Союз Молодежи Азербайджана
При поддержке: Ассоциация Танца Азербайджана, Союз Черлиднга Азербайджана, Международная Федерация Искусства и Танца (WADF)
Цели и задачи конкурса: Развитие культуры детского и юношеского творчества. Повышение профессионального мастерства участников и руководителей творческих коллективов. Обмен опытом и установление творческих связей между учреждениями культуры, образования, творческими объединениями.
1. ЖАНРЫ И НОМИНАЦИИ:
В конкурсе могут принимать участие коллективы и отдельные исполнители от 4 лет без возрастных ограничений по следующим жанрам: «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР»; «ТЕАТР МОДЫ»; «ТЕАТР»; «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО», «ИЗО И ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» и т.д.

• ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР – струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, гитара и др.); духовые инструменты (труба, саксофон, флейта, кларнет и др.); народные инструменты - представляют 1 произведение с общим временем звучания до 4 минут. Критерии оценок – степень сложности исполняемого репертуара, владение динамикой звука, степень технической свободы, артистизм и сценическая культура.
• ТЕАТР МОДЫ - театрализованный показ коллекции моделей костюма, выполненной на основе единого художественного замысла, синтез нескольких видов творчества, направленных на создание художественных образов через режиссуру, показ (дефиле), музыку, сценографию и хореографию. Участники представляют одну-две композиции продолжительностью до 4 минут каждое. Критерии оценок - сценический образ, режиссерское решение.
• ТЕАТР – отрывок из спектакля до 10 минут. Критерии оценок - подбор репертуара; режиссерское решение, исполнительское мастерство;
• ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО – 1-2 произведения до 4 минут в общем. Критерии оценок – подбор репертуара; режиссерское решение, исполнительское мастерство;
• Модельер – дизайнер
Оценка эскизов моделей творческой и сценической одежды
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Формы – Солисты, дуэты, ансамбли, оркестры - оцениваются отдельно в каждой номинации в каждой возрастной категории.
Возрастные категории - 3-6, 7-10 лет, 11-15 лет, 16-25 лет, старше 25 лет. Возрастная категория в ансамбле определяется по возрасту большинства участников. К смешанной группе относятся коллективы, в которых представлено 3 и более возрастных категории.
* Технические требования - Фонограмма записывается на USB-флэшку, которая должна содержать только ту музыкальную информацию, которая будет использоваться на конкурсе. Запрещается подавать USB-флэшку с информацией, не имеющей отношения к конкурсу. Допустимые форматы записи: MP3 с качеством записи звука не менее 320kb/s. Каждая запись должна содержать следующую краткую информацию: Название ансамбля или ФИО солиста, город, название произведения (как в заявке).
3. ЖЮРИ КОНКУРСА:
В состав жюри конкурса входят высококвалифицированные специалисты, заслуженные деятели культуры и искусств из Азербайджана. Оргкомитет конкурса не имеет отношения к оценкам жюри! Жюри имеет право не присуждать, а также дублировать отдельные места по своему усмотрению! Решение жюри является окончательным, и обсуждению не подлежит!
4. НАГРАЖДЕНИЕ:
Обладатель Гран-При определяется в каждом жанре. Участникам также присуждаются звания Лауреата I, II, III степени, Дипломанта I, II, III в каждой номинации в каждой возрастной категории. Также предусмотрены спец. дипломы. Жюри имеет право не присуждать Гран-При или другие звания и имеет право дублировать их.
Программа Гала-концерта формируется из лучших номеров, рекомендованных членами жюри и художественным советом.
5. ПОДАЧА ЗАЯВОК:
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку установленного образца и, в срок до 1 мая, выслать ее по электронному адресу
az.gencler@mail.ru.

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Регистрационный взнос на 1 человека за один номер конкурса составляет 20 у.е. – соло и 10 дуэты, 7 у.е. – ансамбли на каждого участника.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Руководители/родители участников конкурса при подаче заявки автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения, а также согласие в том, что участник будет задействован во всех конкурсных мероприятиях.
Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, руководителя за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка конкурса, нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, членов жюри и других участников конкурса.
Фото и видеоматериалы, идеи проведения конкурса, атрибутика и логотипы являются собственностью оргкомитета, их использование другими лицами в коммерческих целях запрещено.