We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
28
MAR

कूक तालिम (Cook Training )

12:00
15:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

कूक तालिमको लागी भर्ना खुल्यो ।
CTEVT बाट मान्यता प्राप्त यस होटल तालिम केन्द्रमा कूक तालिमको लागि भर्ना खुल्यो ।
Class Start date : Chaitra 14 (Wednesday) from 1Pm to 3Pm
Training Duration: 3 Month
Training Cost : 15,000 (Including VAT)
हाम्रा बिशेषताहरु ।
100% Job Placement After Training
अत्याधुनिक Equpment हरु भएको ।
तालिम पछी नेपाल तथा बिदेशका होटलहरुमा रोजगारीका सुबर्ण अबसरहरु प्रदान गरिने ।
नेपालका नाम चलेका होतलमा कार्येरत तथा अनुभबी Trainer बाट तालिम प्रदान गरिने।
Please call 9868108016 for training details