We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
07
APR

Exkurze do údolí Radotín. potoka (mechy, lišejníky, cévnatky)

08:00
17:00
Česká botanická společnost
Event organized by Česká botanická společnost

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Exkurze za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami do údolí Radotínského potoka

Vede: Zdeněk Palice, Zdeněk Soldán a Pavel Špryňar

První z 28. cyklu jarních exkurzí pořádaných Českou botanickou společností a Katedrou botaniky PřF UK proběhne v sobotu 7. dubna. Spolu s vedoucími, kterými jsou Zdeněk Palice, Zdeněk Soldán a Pavel Špryňar, se vydáme po rozmanitých vápencových biotopech (skalní stepi, teplomilné trávníky, lesy) v údolí Radotínského potoka.

Těšit se můžeme na šipákové doubravy i širokou škálu různých travních společenstev. Z cévnatých rostlin nás čekají např. koniklece luční české (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), nebo mochny písečné (Potentilla arenaria), či v lesních partiích jaterníky (Hepatica nobilis). Ale ani bezcévné rostliny nepřijdou zkrátka - dle stránek AOPK v této lokalitě byla vedle 800 druhů cévnatých rostlin zaznamenána i řada mechorostů, včetně ohrožených druhů, jakými jsou např. krondlovka nejmenší (Fissidens gracilifolius), krasatka přeslenitá (Eucladium verticillatum), úzkolistec štíhlý (Rhynchostegiella tenella), či z játrovek kýlnatka drsná (Scapania aspera), vápnomilka přerušovaná (Pedinophyllum interruptum).

Doporučené spojení: vlak z Prahy - hlavního nádraží v 8:07 nebo z Prahy - Smíchovského nádraží v 8:14 do Radotína (příjezd 8:23). Odtud autobusem č. 246 ze zastávky Nádraží Radotín v 8:31 do zastávky Maškův mlýn, kde je výchozí místo exkurze, příjezd v 8:41.

https://botanospol.cz/cs/node/2177