We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
11
APR

Präsentation des Dokumentarfilms: Heimito und die Doderers

18:00
20:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Uvedenie dokumentárneho filmu
Heimito a Doderovci
v nadväznosti na film diskusia: Herbert Krill, režisér a Manfred Müller, riaditeľ Rakúskej spoločnosti pre literatúru
moderuje: Jozef Tancer, literárny vedec a historik, vedúci Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty UK

Vo filme Heimito Dodererovci sa zišli viacerí nadšení čitatelia, priaznivci a odborníci na tohto slávneho Rakúšana: medzi nimi aj spisovatelia Eva Menasse a Martin Mosebach, kultúrny kritik Klaus Nüchtern či literárni vedci Kai Luehrs-Kaiser, Gerald Sommer a Vincent Kling. Film však ponúka aj intímnejšiu perspektívu: o svojich spomienkach na spisovateľa rozprávajú viacerí príslušníci rodiny Dodererovcov, z ktorých niekoľkí ešte Heimita osobne zažili, napríklad jeho, dnes už 93-ročná, neter a viaceré pranetere.
Dokumentom sprevádza jedna z týchto praneterí, kultúrna novinárka Imogena Doderer. Film nesie názov Heimito a Dodererovci z toho dôvodu, že sa venuje aj Heimitovmu obrazu rodiny. „Rodina“ totiž pre autora predstavovala slovo vyvolávajúce podráždenie a obraz nepriateľa. Vo svojich denníkoch sa často sťažoval na rodičovský dom a tvrdil: „Ten, kto si založí rodinu, ten v nej aj zahynie.“ Napokon ostal bezdetný. Stal sa z neho podivný čudák, ktorý viedol manželstvo na diaľku; bohém pokúšajúci sa zapadnúť medzi zámožných mešťanov.
V nemeckom jazyku.
_______________________________________

Präsentation des Dokumentarfilms
Heimito und die Doderers
Im Anschluss daran Diskussion: Herbert Krill, Regisseur und Mag. Dr. Manfred Müller, Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft für Literatur
Moderation: Jozef Tancer, Literaturwissenschaftler und Historiker, Leiter des Instituts für Germanistik, Niederlandistik und Skandinavistik an der Comenius-Universität Bratislava

In „Heimito und die Doderers“ sind einige der leidenschaftlichsten Leser, Fans und Experten des berühmten Österreichers versammelt: darunter die Schriftsteller Eva Menasse und Martin Mosebach, den Kulturkritiker Klaus Nüchtern sowie die Literaturwissenschaftler Kai Luehrs-Kaiser, Gerald Sommer und Vincent Kling. Daneben bietet der Film jedoch auch eine intimere Perspektive: mehrere Mitglieder der Familie Doderer, die Heimito zum Teil noch persönlich erlebt haben, äußern sich über ihn: eine Nichte des Autors (sie ist heute 93 Jahre alt) und mehrere Großnichten.
Eine der Großnichten, die Kulturjournalistin Imogena Doderer, führt durch den Film, der deswegen „Heimito und die Doderers“ heisst, weil er sich auch mit dem Familienbild Heimitos beschäftigt. „Familie“ war nämlich Reizwort und Feindbild für den Autor. In seinen Tagebüchern klagte er oft über sein Elternhaus, prägte dann auch den Spruch: „Wer sich in Familie begibt, kommt darin um.“ In letzter Konsequenz blieb er kinderlos. Er wurde ein eigenartiger Kauz, der seine Ehe als Fernbeziehung führte; ein Bohemien, der sich ins Bürgertum zu integrieren versuchte.